Om UFDS

Alle nyheder

Den 1. januar 2017 trådte en ny bekendtgørelse vedrørende beskyttelse af søfarende og skibsførere i henhold til lov om arbejdsskadesikring i kraft.

Dette betyder, at alle skibe under dansk flag fremover skal have en erklæring om bord, hvoraf det fremgår, at de ansatte på skibet er omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Erklæringen skal være tilgængelig for de søfarende om bord enten på skibets arbejdssprog eller på engelsk.

Du finder erklæringen på dansk (s. 2) og engelsk (s. 3) her.

De forsikringer, som skibets ejer, i henhold til bekendtgørelsen, er forpligtet til at tegne, er en arbejdsskadeforsikring mod ulykker, som er den forsikring, du har tegnet hos UFDS eller kan tegne hos UFDS. Skibets ejer skal derudover betale et forsikringsbidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som udbetaler erstatning til ansatte, der har fået anerkendt en erhvervssygdom som en arbejdsskade. Når man betaler ATP-bidrag for sine ansatte, bliver man automatisk opkrævet bidrag til AES. Der er dog enkelte undtagelser så som ved brug af vikarer og grønlandske arbejdsgivere. Du kan læse mere om det her: https://indberet.virk.dk/arbejdsmarkedets-erhvervssikring/virksomhed

For søfarende

Vil du også vide mere?

For redere

Vil du også vide mere?

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart – Én for alle, alle for én