Om UFDS

Alle nyheder

Forhyringslisterne for 2017 er blevet sendt ud sammen med et informationsbrev. Informationsbrevet kan også ses her. Venligst bemærk at oplysningerne angående antallet af forhyringsdage skal være os i hænde senest den 20. januar 2018.

For søfarende

Vil du også vide mere?

For redere

Vil du også vide mere?

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart – Én for alle, alle for én