Om UFDS

Alle nyheder

UFDS har udarbejdet en rapport om Forbundets solvensmæssige og finansielle situation. Formålet med rapporten er at øge gennemsigtigheden over for medlemmerne og offentligheden generelt. Rapporten er udarbejdet i henhold til den gældende EU-forordning og indeholder en beskrivelse af Forbundet, investerings- og forsikringsresultater, risikoprofil, værdiansættelsesprincipperne og kapitalplanlægningen. Rapporten er obligatorisk for alle forsikringsselskaber i Danmark, og er den første af dens art. Rapporten er godkendt af UFDS’s bestyrelse den 4. maj 2018. Rapporten kan læses i sin helhed her: Solvensrapport

 

For søfarende

Vil du også vide mere?

For redere

Vil du også vide mere?

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart – Én for alle, alle for én