Om UFDS

Alle nyheder

 Det er slut for sundhedssektoren med ekstra tid til at svare på henvendelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (EAS) på grund af COVID-19.

Siden 30. marts har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring givet sundhedssektoren forlængede frister i forbindelse med for eksempel indhentning af lægeerklæringer og andre faglige vurderinger.

Da COVID-19 i øjeblikket ikke belaster sundhedssektoren ekstraordinært, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring valgt at rulle tidsfristerne tilbage til det normale niveau.

For søfarende

Vil du også vide mere?

For redere

Vil du også vide mere?

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én