Om UFDS

Alle nyheder

Ankestyrelsen (AST) har anket Landsrettens dom i sagen om dobbelterstatning til filippinske søfarende.

Med en dom afsagt 20. marts i år slog Landsretten fast, at filippinske søfarende ikke længere kan få dobbelterstatning for tab af erhvervsevne. Årsagen er, at Landsrettens dom gør det muligt at modregne udbetalt POEA-erstatning i den efterfølgende erstatning fra Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS).

Med Landsrettens afgørelse fik UFDS og Assuranceforeningen SKULD medhold i sagen, der i første omgang var afslutningen på otte års juridisk kamp mod dobbelterstatning til filippinske søfarende. Landsrettens afgørelse var samtidig en omgørelse af en tidligere dom i Byretten afsagt i 2018.

Landsrettens dom fastslog, at udbetalt POEA-erstatning kan sidestilles med erstatning for tab af erhvervsevne udbetalt efter Arbejdsskadesikringsloven (ASL), hvorfor dobbelterstatningen er i strid med dansk retspraksis.

Højesteret ventes at behandle anken inden for en periode på ni til 18 måneder.

ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én