Om UFDS

Produkter

UFDS tilbyder arbejdsskadeforsikring, arbejdsskade lignende forsikring for skibe under fremmed flag og en løsøreforsikring. Du finder yderligere informationer angående vore produkter og forsikringsbetingelser her.

Policebegæring

Satserne er besluttet af bestyrelsen og udgør en tilpas størrelse, der sikrer, at UFDS har en høj grad af soliditet og likviditet, hvis et medlemsrederi kommer ud for en særlig hændelse. Det gør der dog sjældent, og medlemsrederierne får ofte penge tilbage det efterfølgende år, når årsregnskabet er godkendt. Læs alt om vore satser her.

Foto af Ole Jacobsen, “Antarktis set fra Mary Artica”

UFDS tilbyder arbejdsskadeforsikring, arbejdsskade lignende forsikring for skibe under fremmed flag og en løsøreforsikring. Du finder yderligere informationer angående vore produkter og forsikringsbetingelser her.

Policebegæring

Foto af Ole Jacobsen, “Antarktis set fra Mary Artica”

Foto af Ole Jacobsen, “Antarktis set fra Mary Arctica”

Præmiens udvikling 2014 til 2018 (arbejdsskadeforsikring pr. mand)

2018

2017

2016

2015

2014

Grundpræmie

12

10

10

11

11

Endelig præmie

12

10

10

6

6

Nedsættelse i %

0

0

0

45

45

Bemærk, at det også er UFDS’s opgave at opkræve en række lovpligtige og frivillige bidrag fra Danmarks Rederiforening (krigsskadeerstatning), Handelsflådens Velfærdsråd (velfærdsafgift), Søfartens Arbejdsmiljøråd (arbejdsmiljøafgift) og Søfartsstyrelsen (sygesikring). Disse bidrag skal alle danske rederier betale, uanset om der er tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos UFDS.

Bemærk at fra 2018 er Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd slået sammen til Sea Health & Welfare.

For søfarende

Vil du også vide mere?

For redere

Vil du også vide mere?

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart – Én for alle, alle for én