Om UFDS

UFDS ønsker at være en virksomhed, som medarbejdere, kunder, investorer, samarbejdspartnere og andre kan have fuld tillid til. Derfor har vi en whistleblower ordning, hvor alle kan rapportere om alvorlige forseelser eller mistanke herom. Alle henvendelser bliver undersøgt nøje, og rapporteringen sker fortroligt.

Som ansat skal du være opmærksom på, at hvis du tilgår vores whistleblower ordning fra din arbejdsstation, vil dette fremgå af dataloggen i firewall’en, som det teknisk ikke er muligt at slå fra. UFDS kan i så fald ikke garantere din anonymitet.

Til vores whistleblower ordning.

ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én