For rederier

Satser

Satserne er besluttet af bestyrelsen og udgør en tilpas størrelse, der sikrer, at UFDS har en høj grad af soliditet og likviditet, hvis et medlemsrederi kommer ud for en særlig hændelse. Det sker dog sjældent, og medlemsrederierne får ofte penge tilbage det efterfølgende år, når årsregnskabet er godkendt. Se præmiens udvikling længere nede.

Bemærk, at det også er UFDS’s opgave at opkræve en række lovpligtige og frivillige bidrag fra Danmarks Rederiforening (krigsskadeerstatning), Sea Health & Welfare ((velfærdsafgift og arbejdsmiljøafgift) og Søfartsstyrelsen (sygesikring).

Disse bidrag skal alle danske rederier betale, uanset om der er tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos UFDS.

Forsikringspræmier 2019 pr. mand i kroner

pr. dag

pr. år

ASF

Arbejdsskadeforsikring

14,00

5.040,00

FFF

Arbejdsskadeforsikring, fremmedflag

14,00

5.040,00

LØS

Løsøreforsikring

0,10

36,00

Bidrag der bliver opkrævet for 3. part for 2019 pr. mand i kroner

pr. dag

pr. år

SSB

Sygesikringsbidrag (international fart)

3,90

1.404,00

KSE

Krigsskadeforsikringsbidrag

0,31

111,60

KSU

Krigsskadeforsikringsbidrag, fremmedflag

0,48

172,80

SAM

Arbejdsmiljøafgift

3,32

1.195,20

VFA

Velfærdsafgift, DIS

2,70

972,00

VFB

Velfærdsafgift, DAS

1,40

504,00

 Endelige forsikringspræmier 2018 pr. mand i kroner

pr. dag

pr. år

ASF

Arbejdsskadeforsikring

12,00

4.320,00

FFF

Arbejdsskadeforsikring, fremmedflag

12,00

4.320,00

LØS

Løsøreforsikring

0,10

36,00

Endelige bidrag opkrævet for 3. part for 2018 pr. mand i kroner

pr. dag

pr. år

SSB

Sygesikringsbidrag (international fart)

1,99

716,40

KSE

Krigsskadeforsikringsbidrag

*0,31

110,90

KSU

Krigsskadeforsikringsbidrag, fremmedflag

*0,52

186,00

SAM

Arbejdsmiljøafgift

3,32

1.195,20

VFA

Velfærdsafgift, DIS

2,70

972,00

VFB

Velfærdsafgift, DAS

1,40

504,00

*rundet op


Betaling

Medlemsrederierne betaler præmie á conto to gange om året per indmeldt skib. Á conto præmien er baseret på det antal mand og sejldage (forhyringsdage), der gives på policebegæringen. Satserne er besluttet af bestyrelsen og udgør en tilpas størrelse, der sikrer, at UFDS har en høj grad af soliditet og likviditet, hvis et medlemsrederi kommer ud for en særlig hændelse. Det sker dog sjældent, og medlemsrederierne får ofte penge tilbage det efterfølgende år, når årsregnskabet er godkendt. Se præmiens udvikling herunder.

Præmiens udvikling 2014 til 2018 (arbejdsskadeforsikring/pr. mand/dag i kroner)

2018

2017

2016

2015

2014

Grundpræmie

12

10

10

11

11

Endelig præmie

12

10

10

6

6

Nedsættelse i %

0

0

0

45

45

I december måned udsender UFDS en forhyringsliste for hver police, som skal udfyldes og returneres med de faktiske sejldage og mandskabstal for hele året. Den endelige afregning er baseret på den indsendte forhyringsliste, der sammenholdes med á conto præmien. Husk at kursusdage skal inkluderes i de samlede forhyringsdage, der indberettes for skibet.

Forhyringsliste

For søfarende

Vil du også vide mere?

For redere

Vil du også vide mere?

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart – Én for alle, alle for én