For rederier

Satser og priser

Fra og med den 1. januar 2020 har UFDS ændret prisstruktur, idet bestyrelsen har fastsat en enhedsgrundpræmie og en grundpræmie pr. fareklasse. Enhedsgrundpræmien er for 2024 sat til 22,00 kr. pr. sejldag/tjenestedag pr. mand. Grundpræmie pr. fareklasse fremgår af nedenstående tabel. Hertil beregnes der for hvert medlem en tarif med udgangspunkt i det enkelte rederis skadeshistorik. 

Bemærk, at det også er UFDS’s opgave at opkræve en række lovpligtige og frivillige bidrag fra Danske Rederier (krigsskadeerstatning), Sea Health & Welfare (velfærdsafgift og arbejdsmiljøafgift) og Søfartsstyrelsen (sygesikring). Disse bidrag skal alle danske rederier betale, uanset om der er tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos UFDS.

Forsikringspræmier 2024 pr. mand i kroner

Fareklasse

Grundpræmie pr. dag for arbejdsskadeforsikring
(inkl. fremmedflagsforsikring)

Pr. år

Gods

20,90

7.524,00

Offshore & Services

29,00

10.440,00

Passagerer

23,75

8.550,00

Tank

19,90

7.164,00

Løsøre (samme pris for alle fareklasser)

0,10

36,00

Bidrag der bliver opkrævet for 3. part for 2024 pr. mand i kroner

pr. dag

pr. år

SSB

Sygesikringsbidrag (international fart)

3,85

1.386,00

KSE

Krigsskadeforsikringsbidrag

0,36

129,60

SAM

Arbejdsmiljøafgift

3,32

1.195,20

VFA

Velfærdsafgift, DIS

2,70

972,00

VFB

Velfærdsafgift, DAS

1,40

504,00

Endelige forsikringspræmier 2023 pr. mand i kroner

pr. dag

pr. år

ASF

Arbejdsskadeforsikring TBD

21,00

7.560,00

FFF

Arbejdsskadeforsikring, fremmedflag TBD

21,00

7.560,00

LØS

Løsøreforsikring

0,10

36,00

Endelige bidrag opkrævet for 3. part for 2023 pr. mand i kroner

pr. dag

pr. år

SSB

Sygesikringsbidrag (international fart) TBD

4,25

1.530,00

KSE

Krigsskadeforsikringsbidrag TBD

0,32

115,20

SAM

Arbejdsmiljøafgift

3,32

1.195,20

VFA

Velfærdsafgift, DIS

2,70

972,00

VFB

Velfærdsafgift, DAS

1,40

504,00


Betaling

Medlemsrederierne betaler præmie á conto to gange om året pr. indmeldt skib. Á conto-præmien er baseret på det antal mand og sejldage (forhyringsdage), der gives på policebegæringen. Satserne er besluttet af bestyrelsen og udgør en tilpas størrelse, der sikrer, at UFDS har en høj grad af soliditet og likviditet, hvis et medlemsrederi kommer ud for en særlig hændelse. Det sker dog sjældent, og medlemsrederierne får ofte penge tilbage det efterfølgende år, når årsregnskabet er godkendt.

I december måned udsender UFDS en forhyringsliste for hver police, som skal udfyldes og returneres med de faktiske sejldage og mandskabstal for hele året. Den endelige pris er baseret på den indsendte forhyringsliste, der sammenholdes med á conto-præmien. Husk at kursusdage skal inkluderes i de samlede forhyringsdage, der indberettes for skibet.

Forhyringsliste

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én