For rederier

Satser

Fra og med den 1. januar 2020 har UFDS ændret prisstruktur, idet bestyrelsen har fastsat en enhedsgrundpræmie og en grundpræmie pr. fareklasse. Enhedsgrundpræmien er for 2020 sat til 18,00 kr. pr. sejldag/tjenestedag pr. mand. Grundpræmie pr. fareklasse fremgår af nedenstående tabel. Hertil beregnes der for hvert medlem en tarif med udgangspunkt i det enkelte rederis skadeshistorik. 

Læs mere om enhedsgrundpræmien for 2020 og om baggrunden for stigningen her.

Se præmiens udvikling længere nede.

Bemærk, at det også er UFDS’s opgave at opkræve en række lovpligtige og frivillige bidrag fra Danske Rederier (krigsskadeerstatning), Sea Health & Welfare (velfærdsafgift og arbejdsmiljøafgift) og Søfartsstyrelsen (sygesikring). Disse bidrag skal alle danske rederier betale, uanset om der er tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring hos UFDS.

Forsikringspræmier 2020 pr. mand i kroner

Fareklasse

Grundpræmie pr. dag for arbejdsskadeforsikring
(inkl. fremmedflagsforsikring)

Pr. år

Gods

17,40

6.264,00

Offshore & Services

22,00

7.920,00

Passagerer

19,60

7.056,00

Tank

15,40

5.544,00

Løsøre (samme pris for alle fareklasser)

0,10

36,00

Bidrag der bliver opkrævet for 3. part for 2020 pr. mand i kroner

pr. dag

pr. år

SSB

Sygesikringsbidrag (international fart)

3,90

1.404,00

KSE

Krigsskadeforsikringsbidrag

0,31

111,60

KSU

Krigsskadeforsikringsbidrag, fremmedflag

0,48

172,80

SAM

Arbejdsmiljøafgift

3,32

1.195,20

VFA

Velfærdsafgift, DIS

2,70

972,00

VFB

Velfærdsafgift, DAS

1,40

504,00

Endelige forsikringspræmier 2019 pr. mand i kroner

pr. dag

pr. år

ASF

Arbejdsskadeforsikring

14,00

5.040,00

FFF

Arbejdsskadeforsikring, fremmedflag

14,00

5.040,00

LØS

Løsøreforsikring

0,10

36,00

Endelige bidrag opkrævet for 3. part for 2019 pr. mand i kroner

pr. dag

pr. år

SSB

Sygesikringsbidrag (international fart)

3,90

1.404,00

KSE

Krigsskadeforsikringsbidrag

0,31

110,90

KSU

Krigsskadeforsikringsbidrag, fremmedflag

0,52

186,00

SAM

Arbejdsmiljøafgift

3,32

1.195,20

VFA

Velfærdsafgift, DIS

2,70

972,00

VFB

Velfærdsafgift, DAS

1,40

504,00


Betaling

Medlemsrederierne betaler præmie á conto to gange om året pr. indmeldt skib. Á conto-præmien er baseret på det antal mand og sejldage (forhyringsdage), der gives på policebegæringen. Satserne er besluttet af bestyrelsen og udgør en tilpas størrelse, der sikrer, at UFDS har en høj grad af soliditet og likviditet, hvis et medlemsrederi kommer ud for en særlig hændelse. Det sker dog sjældent, og medlemsrederierne får ofte penge tilbage det efterfølgende år, når årsregnskabet er godkendt. Se præmiens udvikling herunder.

Præmiens udvikling 2015 til 2019 (arbejdsskadeforsikring/pr. mand/dag i kroner)

2019

2018

2017

2016

2015

Grundpræmie

14

12

10

10

11

Endelig præmie

14

12

10

10

6

Nedsættelse i %

0

0

0

0

45

I december måned udsender UFDS en forhyringsliste for hver police, som skal udfyldes og returneres med de faktiske sejldage og mandskabstal for hele året. Den endelige afregning er baseret på den indsendte forhyringsliste, der sammenholdes med á conto-præmien. Husk at kursusdage skal inkluderes i de samlede forhyringsdage, der indberettes for skibet.

Forhyringsliste

For søfarende

Vil du også vide mere?

For redere

Vil du også vide mere?

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én