Om UFDS

Her kan du finde halvårsrapporter, årsrapporter og SFCR-rapporter for UFDS.

Vores halvårs- og årsrapporter giver dig en opdatering på vores finansielle resultater og nøgletal, samt en beskrivelse af vores strategier og aktiviteter i løbet af perioden. Vores SFCR-rapporter (Solvency and Financial Condition Report) giver dig en detaljeret gennemgang af vores finansielle styring og risikostyring, samt vores kapital- og solvensposition.

ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én