Om UFDS

Om Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart er et gensidigt forsikringsselskab, der har forsikret personale til søs i mere end 100 år. Vi blev etableret i 1901 med det formål at levere forsikringer til lav pris med høj kompetence inden for det maritime erhverv. UFDS forsikrer rederiernes personale på havet i forbindelse med arbejdsrelaterede ulykker.

Rederier, der er medlem af UFDS, har indflydelse på drift og økonomi gennem repræsentation i bestyrelsen, og da UFDS ikke skal generere overskud/vækst til kapitalinteresser, får medlemmerne kontant glæde af UFDS' økonomiske drift via lave præmier. Dette sikrer, at UFDS kan levere et godt og rentabelt forsikringsprodukt.

Rederierne skal være opmærksomme på, at ved køb af forsikringsprodukter bliver man automatisk meldt ind i forsikringsforeningen UFDS og hæfter derved solidarisk med de andre medlemmer af UFDS, da UFDS er et gensidigt forsikringsselskab.

Læsøe færge lastbil
Hundested-rørvig mandskab
ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én