Om UFDS

Om Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart er et gensidigt forsikringsselskab, der har forsikret personale til søs i mere end 100 år. Vi blev etableret i 1901 med det formål at levere forsikringer til lav pris med høj kompetence inden for det maritime erhverv. UFDS forsikrer rederiernes personale på havet i forbindelse med arbejdsrelaterede ulykker.

Rederier, der er medlem af UFDS, har indflydelse på drift og økonomi gennem repræsentation i bestyrelsen, og da UFDS ikke skal generere overskud/vækst til kapitalinteresser, får medlemmerne kontant glæde af UFDS' økonomiske drift via lave præmier. Dette sikrer, at UFDS kan levere et godt og rentabelt forsikringsprodukt.

Rederierne skal være opmærksomme på, at ved køb af forsikringsprodukter bliver man automatisk meldt ind i forsikringsforeningen UFDS og hæfter derved solidarisk med de andre medlemmer af UFDS, da UFDS er et gensidigt forsikringsselskab.

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart

For søfarende

Vil du også vide mere?

For redere

Vil du også vide mere?

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én