For søfarende

Der er tale om forsikringssvindel, hvis en forsikringstager eller sikret person bevidst fortier eller afgiver ukorrekte oplysninger om en forsikringsbegivenhed for at opnå en erstatning, som vedkommende ikke er berettiget til.


Forsikringssvindel kan blandt andet være:

  • At fremlægge forfalsket dokumentation.
  • At undlade at oplyse, at du er kommet tilbage i arbejde, efter at du har modtaget erstatning for tabt erhvervsevne.
  • At oplyse, at dine smerter skyldes en hændelse på dit arbejde, men de er opstået, fordi du gravede have i weekenden eller andre private årsager.
  • Eksempelvis at oplyse, at du har mistet flere ting ved et havari, end du faktisk har.
  • At bede om dækning til medicinudgifter, som ikke skyldes en arbejdsskade.

Forsikringssvindel er strafbart efter straffeloven § 279. Forholdet er strafbart, hvis den sikrede bevidst snyder/forsøger at snyde med henblik på at opnå en erstatning, som vedkommende ikke er berettiget til. Som hovedregel bliver al bevidst forsikringssvindel politianmeldt. Hvis der er udbetalt erstatning, vil pengene blive krævet tilbagebetalt.

Undersøgelsesmetoder

Hvis vi får mistanke om forsikringssvindel, undersøger vi sagen for at finde ud af, om der er hold i mistanken. Undersøgelsen kan blandt andet bestå i at bede om mere dokumentation, undersøgelser (foto/video) og vidneoplysninger.

Vi tager risikoen for svindel meget alvorligt og forsøger at minimere det mest muligt. Undersøgelsen af en mulig svindelsag foregår professionelt og følger lovgivningen på området, vores interne retningslinjer og retningslinjer fra vores brancheorganisation Forsikring & Pension (F&P).

Du kan se Forsikring & Pensions kodeks her

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én