Alle nyheder
En rapport fra Syddansk Universitet beretter om et betydeligt antal tilfælde af mobning, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed og diverse trusler på danske skibe. (Billedet er uden tilknytning til den aktuelle undersøgelse).

En undersøgelse fra Syddansk Universitet slår fast, at der er udfordringer med chikane og mobning på danskflagede skibe. Det er især yngre kvinder, der udsættes for krænkelser. ’Fuldstændig uacceptabelt’, siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Syddansk Universitet har på vegne af Søfartsstyrelsen undersøgt omfanget af chikane og mobning på danske skibe, og det er ikke just positiv læsning. Rapporten viser således, at der er store udfordringer med chikane og mobning i branchen.

Eksempelvis rapporterer ca. 17 procent af respondenterne, at de har oplevet mobning på deres arbejdsplads, imens ca. 11 procent har været udsat for chikane. Det sker ifølge undersøgelsen især ombord fragtskibe, som sejler langfart, og ofrene er i høj grad unge søfarende og søfarende med kort erfaring til søs.

Undersøgelsen ’Mobning og chikane i den danske handelsflåde’, der bygger på svar fra 3.470 søfarende, rapporterer om "et betydeligt antal tilfælde af mobning, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, trusler om vold og reel fysisk vold."

”De hyppigst udsatte er den yngste aldersgruppe under 31 år, kvinder, nyankomne, juniorofficerer og søfarende fra fragt-segmentet. De mindst udsatte er søfarende fra offshore-segmentet, passagerskibe og færger samt søfarende i små besætninger på tværs af segmenter,” opsummerer rapporten.

Mænd udgør talmæssigt flest ofre for vold, mobning og chikane, men da der også er langt flere mænd end kvinder i erhvervet, rapporterer en større procentdel af de kvindelige ansatte om vold, mobning og chikane. Samtidig viser undersøgelsen, at udfordringerne ikke kun handler om køn, men også relaterer sig til blandt andet race og kulturel baggrund.

»Det her er fuldstændig uacceptabelt, og jeg er ærlig talt overrasket over omfanget. Rapporten antyder endda, at der på trods af undersøgelsen stadig kan være et mørketal. Det her er et problem, som branchen er nødt til at sætte ind over for med det samme. Der skal simpelthen gøres mere, for det kan ikke passe, at man som søfarende skal frygte chikane og mobning – hverken på baggrund af ens køn eller etnicitet,« siger erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Han har derfor bedt Søfartsstyrelsen om at gå i dialog med erhvervets parter for at finde de tiltag, der både på kort og længere sigt kan sikre et trygt arbejdsmiljø. Derudover understreger han, at man fra regeringens side er meget åbne over for at kigge på initiativerne sammen.

Danske Rederier: Alle skal kunne gå trygt på arbejde

Hos Danske Rederier tager man undersøgelsen meget alvorligt, og ser frem til at drøfte, hvordan branchen kan komme problemerne til livs. Det afgørende er, at alle uanset køn, nationalitet eller seksualitet skal kunne gå trygt på arbejde om bord på et dansk-flaget skib uden at frygte for at blive mobbet eller chikaneret, slår organisationen fast.

»Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danske Rederier tager kraftigt afstand fra enhver form for chikane og mobning om bord på vores skibe. Vi vil ganske enkelt under ingen omstændigheder tolerere den form for opførsel, og derfor er jeg ked af at læse rapportens konklusioner,« siger direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier, Anne W. Trolle.

På den baggrund er organisationen tilfreds med, at er­hvervs­mi­ni­ste­ren har taget initiativ til at indkalde erhvervets parter, ligesom man har aftalt med overenskomst­par­ter­ne at nedsætte en fælles arbejdsgruppe.

Ved overenskomst­for­ny­el­ser­ne i foråret fik Danske Rederier således skrevet ind i alle overenskomster, at det er parternes fælles ansvar at sikre ”at deres skib er fri for chikane og forulempelser”, og at man kan blive fyret, hvis man udøver chikane eller ikke medvirker til at stoppe det.

»Vi vil blive ved med at insistere på, at alle skal kunne gå trygt på arbejde uden at risikere at blive udsat for mobning eller chikane. Derfor skal vi have skabt en ”speak-up-kultur”, hvor vi får de her ting frem i lyset,« siger Anne W. Trolle.

Danske Rederier har som led i arbejdet med at gøre arbejdsmiljøet om bord på skibene bedre for nylig spurgt rederierne med skibe på dansk flag, hvad de gør for at forhindre chikane og mobning.

30 rederier, der tilsammen har ansat 73 procent af de søfarende på danskflagede skibe, har svaret på undersøgelsen.

  • 97 procent af rederierne har i dag større fokus på mobning og seksuel chikane i deres virksomhed end for fem år siden
  • 84 procent af rederierne har lavet konkrete tiltag for at sikre chikane-fri miljøer
  • 86 procent af rederierne har en skriftlig politik vedrørende seksuel chikane
  • 80 procent har gennemført undersøgelser af, om der har fundet mobning og chikane sted på arbejdspladsen
  • 80 procent har sikret klare procedurer for rapportering af chikane og mobning, ligesom 80% har sikret, at man kan indberette anonymt.

Kilde: Danske Rederier

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én