Alle nyheder
Tina Christensen (tv.), Frederik Nielsen og Mette Lux er en del af UFDS-teamet hos Sedgwick Danmark.

Efter UFDS har outsourcet skadesbehandlingen og policehåndtering til Sedgwick Danmark (SDK) har vi fået flere muskler til at tage hånd om dialogen med både skadelidte og rederier. Mød de nye folk i artiklen her.

I foråret 2022 kunne Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) annoncere beslutningen om, at vi efter 120 års arbejde med at håndtere den lovpligtige arbejdsskadeforsikring af medarbejdere om bord på skibe i den danske handelsflåde havde valgt at outsource kerneforretningen.

Alle opgaver omkring skadebehandling og håndtering af policer blev ved den lejlighed placeret hos Danmarks største virksomhed inden for behandling af arbejdsskader, Sedgwick Danmark. En central årsag var den stigende kompleksitet i behandlingen af arbejdsskadesager og den tilhørende jura.

Ved at lade Sedgwick Danmark overtage de vigtige opgaver var tanken ikke mindst at få mere faste rammer og systemer i et større set-up med flere folk til at håndtere de større og større krav til compliance, forsikringsdrift udsættes for.

Siden da er der løbende blevet koblet flere folk til UFDS-teamet, der i forvejen bestod af adm. direktør Jacob Munch, sundhedsfaglig konsulent Benedikte Hertel, som du kan møde her, jurist Frederik Nielsen, sagsbehandler Tina Christensen og socialrådgiver Luise Hougaard.

I denne artikel kan du møde en lille håndfuld af de nye folk, vi har fået koblet på holdet den seneste tid.

Maria Dorph-Petersen

I det proaktive team, Sedgwick Care, finder vi Maria Dorph-Petersen, der startede i SDK 1. september 2023. Hun er uddannet sygeplejerske, og har arbejdet som sådan gennem 22 år, hvor hun har opbygget en bred erfaring inden for primært det somatiske område, både på sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen.

Derudover har Maria en lederuddannelse og ledelseserfaring fra sin tid i kommunerne, og er desuden også uddannet akupunktør, ligesom hun næsten er færdig som psykoterapeut.

Maria har den direkte dialog med skadelidte, primært danske søfolk, via telefon og mail. Hun håndterer også screening af sager for at finde ud af, hvornår den skadelidte skal kontaktes, så vedkommende kan komme bedst (og hurtigst) muligt igennem et forløb.

»Jeg kan ret hurtigt spore mig ind på, hvor vi er henne i den enkelte situation, og hvad der er brug for, jeg stiller op med. Jeg kan møde den enkelte i øjenhøjde og har nogle brede kompetencer til at se, hvad det er for et menneske, der er i den anden ende,« siger Maria Dorph-Petersen.

»Det har jo en ret stor indflydelse på menneskers liv, når man kommer til skade. Én ting er, at det gør fysisk ondt, men man skal også forholde sig til, at livet i en periode ser anderledes ud. Og det reagerer folk jo meget forskelligt på,« fortsætter hun.

Maria og hendes teamkolleger er meget opmærksomme på, hvordan en sag kan udvikle sig. Der kan således komme nye oplysninger til, og man kan finde ud af, at skadelidte ikke kan magte så meget, som man troede i forhold til at komme tilbage i arbejde.

Berit Taxgaard

I Behandlerteamet sidder Berit Taxgaard og tager de første henvendelser fra skadelidte (ikke kun i UFDS-regi, men også fra andre kunder), ligesom hun er med i policearbejdet, samarbejder med rederierne omkring aconto-udsendelser og årsopgørelser samt ind- og udmeldinger.

Berit er uddannet kontorassistent og har været med på UFDS-holdet siden sommeren 2022, efter at hun kom til SDK i august 2021 med en fortid i blandt andet Alm. Brand.

»Indtil videre er jeg kun en del af UFDS-indsatsen en dag om ugen, men det svinger i perioder, og generelt er det nogle rigtig spændende opgaver at være en del af,« siger Berit Taxgaard.

Mette Lux

Den 1. februar 2023 startede Mette Lux i Sedgwick Danmark, primært som arbejdsskadebehandler i Erhvervsevnetabsteamet, hvorefter hun kom på UFDS-holdet efter et par måneder, og nu agerer som skadebehandler der, efter at have været specialist på området gennem mange år.

Mette har beskæftiget sig med arbejdsskader siden 2006, og er i dag teamleder for de fire ansatte i Forsikringsteamet, som UFDS hører under efter en nylig organisationsændring, og sidder nu med driften af de selskaber, som har placeret deres drift hos SDK. Mette er derudover teamleder for Behandlerteamet, der står for bevilling og rådgivning omkring behandlinger.

»Det fungerer rigtig godt, og man får et godt kendskab til stoffet, fordi man får indblik i mange sager. UFDS fylder klart mest i min hverdag, og der er mange spændende sager,« siger hun og fortsætter:

»Nu har vi valgt at samle alle forsikringsselskaber i én enhed, så man bedre kan drifte kunderne og opfylde deres behov og krav til, hvad vi skal levere. Vi har meget fokus på den proaktive del, især i forhold til UFDS, og det er også det, jeg selv står for gennem næsten 25 år i forsikringsbranchen.«

Noget af det vigtigste i Mettes arbejde er at spotte de sager, hvor det vil give mening at sætte ind for at komme videre, fordi den skadelidte er ved at miste sit fodfæste i arbejdsmarkedet, og ikke kan komme på søen, som man havde regnet med.

Den skadelidte kan således nemt føle sig alene, når vedkommende ikke har prøvet at være en del af sådan en sag før, påpeger Mette Lux. De har derfor brug for at blive lyttet til og for at føle, at de er i gode og trygge hænder.

»Vi kan sagtens give den skadelidte et kald, hvis vi fornemmer, at der er en psykisk overbygning på vej, og så sørge for at få sagen visiteret ind, hvis den ikke allerede er det. Ofte kan vi fange det i starten af en sag,« forklarer hun og tilføjer:

»Når vi har en arbejdsskadesag, så er den skadelidte lidt i midten af det hele, omgivet af masser af aktører, der vil ham eller hende det bedste. Det kan være AES, det kan være advokater, det kan være forbund, læger, fysioterapeuter. Men hvis de ikke spiller sammen, og der ikke er en tovholder på sagen, så lykkes det ikke. Det er Luise fantastisk til at navigere i.«

Højt fagligt niveau sparer millioner for kunderne

En ting, Forsikringsteamet ofte støder på, er den udbredte frustration fra de skadelidte over den lange sagsbehandlingstid i AES, som direktør Jacob Munch peger på som et ’kæmpe problem gennem flere år’.

Håbet er dog, at den nye arbejdsskadereform, der efter planen skal være klar i 2024, vil afhjælpe problemerne. Eksempelvis er der lagt op til, at speciallæger – når de påtager sig en sag – skal have en frist på tre måneder til at vurdere en skadelidt, eller acceptere en bødestraf, hvis tidsrammen skrider.

SDK prøver at være proaktive for at få speedet processerne op. Nogle gange kan Forsikringsteamet selv indhente de kommunale akter, eller de kan opfordre AES til at gøre det hurtigere, end de egentlig havde planlagt.

Forsikringsteamet træffer ikke afgørelserne selv, men derimod vurderer de, om de forskellige afgørelser er retligt korrekte. På den baggrund anker teamet en del afgørelser til AES, hvorfra de eventuelt kan blive ført videre til Ankestyrelsen.

Forsikringsteamet i Sedgwick Danmark har et højt fagligt niveau, og de sparer kunderne for mange millioner på vundne anker. Princippet er altid at ”ret skal være ret”, så den skadelidte får præcis den erstatning, der er korrekt ud fra forholdene, og det er det, teamet går efter.

Rigtig mange skadelidte får psykiske problemer efter en arbejdsskade, og en af årsagerne er den uvished, der følger med, når man ikke ved, om man er købt eller solgt rent erstatningsmæssigt, og folk bliver hårdt udfordret økonomisk. Den type psykisk overbygning ser Forsikringsteamet meget ofte.

Udover dette har Forsikringsteamet et vigtigt samspil med Sedgwick Care, som giver dem mulighed for at sende en sag videre og eventuelt inddrage socialrådgiver Luise Hougaard. I den forbindelse peger teamet på, hvor vigtigt det er at kunne sætte ind før skaden udvikler sig (fysisk og/eller psykisk), så man kan begrænse erhvervsevnetabet til glæde for både rederi og den skadelidte.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én