Alle nyheder
A.P. Møller-Maersk har oplevet flere angreb på rederiets fartøjer og som følge deraf også omlagt ruter af hensyn til besætningernes sikkerhed. Arkivfoto.

Som følge af den seneste tids begivenheder i farvandet omkring Det Røde Hav, hvor A.P. Møller-Maersk har oplevet indtil flere missilangreb på rederiets skibe, finder UFDS det relevant at fremhæve reglerne for dækning på området.

International sejlads har altid været forbundet med visse risici, men den række missilangreb, som blandt andet A.P. Møller-Maersk for nylig har været genstand for i farvandet omkring Det Røde Hav må siges at være ekstraordinære.

På den triste baggrund vil Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart her gerne opridse betingelserne for erstatning efter arbejdsskadesikringsloven ved terrorhandlinger, sådan som de aktuelt ser ud.

Personer sikret efter loven

Arbejdsskadesikringsloven forholder sig til personskadeerstatning som følge af terrorhandlinger på skibe. Hovedreglen efter arbejdsskadesikringslovens § 10 a er, at der ydes erstatning for de tab, der pådrages som følge af handlingen. Det gælder på samme måde for psykiske skader såvel som for fysiske skader.

Det afgørende for, om skadelidte er berettiget til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, er ikke som vanligt at skaden skal være begrundet i arbejdet eller de forhold, hvorunder det udføres. I stedet er betingelsen, at terrorhandlingen skal falde ind under straffelovens bestemmelser om terror.

Brug af missiler i forbindelse med terror er efter straffelovens § 114, stk. 1, nr. 6 ulovligt. I tilfælde af at ansatte skulle komme til skade som følge af et missilangreb, vil personen være sikret af arbejdsskadesikringsloven, og dermed berettiget til godtgørelse og erstatning som ved almindelige arbejdsulykker. Dette gælder uanset om skaden skulle ske indenfor eller udenfor den tilskadekomnes arbejdstid på selve skibet.

Udgifterne forbundet hermed

Hovedreglen er, at staten bærer udgifterne for personskade i tilfælde af terror rettet mod skibe. Det følger af arbejdsskadesikringslovens § 10 a, stk. 3, at staten dog kan kræve udgifterne dækket af forsikringsselskaber under visse tilfælde.

Det gælder, hvis skibet sejler i områder, hvor der er særlig risiko for terror. Risikovurderingen, der ligges til grund herfor, er den risikovurdering som Udenrigsministeriet foretager for at vurdere risikoen for terror i specifikke områder.

Anmeldelse

Skulle I opleve sådanne terrorhandlinger skal personskaderne anmeldes til os, hvorefter vores skadebehandlere vil foretage de nødvendige skridt for at sikre de ansattes rettigheder.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én