Alle nyheder
 »Jeg er utrolig glad for, at bestyrelsen har lyttet til mit ønske og indledt arbejdet med at finde en ny direktør på en måde, der giver mig mulighed for fortsat at være en del af UFDS i en anden rolle i fremtiden,« udtaler Jacob Munch.

Som et led i fortsat at udvikle forretningsmodellen har bestyrelsen indledt processen med at finde en ny administrerende direktør som afløser for Jacob Munch, der fortsætter i en anden rolle.

Direktion og bestyrelsen for Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart har brugt andet halvår af 2023 på at udarbejde en strategiplan for UFDS for de kommende år:

»Strategien er stærk og rigtig. UFDS skal udbygge sin position som rederiernes foretrukne arbejdsskadeforsikringsselskab samt hele tiden forbedre vores unikke skadebehandling med fokus på at støtte den skadelidte og medlemmerne bedst muligt,« siger administrerende direktør Jacob Munch og tilføjer:

»Men efter en periode med fokus på implementering af Solvens II-lovgivningen, stabilisering af investeringsporteføljen og indkøring af nye samarbejdspartnere er der også behov for at udvikle mere på medlemsbetjeningen og UFDS’ forretningsmodel. Det vil kræve en anderledes profil i spidsen for UFDS, end den jeg kan tilbyde, hvorfor jeg har bedt bestyrelsen at søge efter en ny administrerende direktør.«

Jacob Munch fortsætter: »Jeg er utrolig glad for, at bestyrelsen har lyttet til mit ønske og indledt arbejdet med at finde en ny direktør på en måde, der giver mig mulighed for fortsat at være en del af UFDS i en anden rolle i fremtiden.«

Bestyrelsesformand Lars Henneberg udtaler i denne forbindelse:

»Bestyrelsen vil gerne kvittere for Jacob Munchs store arbejde med strategiplanen og har taget direktørens ønske om at overgå til en anden rolle i UFDS til efterretning.«

Afløser på plads i første halvår

Bestyrelsen har derfor indledt processen med at finde en ny administrerende direktør og forventer at have en afløser på plads i løbet af første halvår 2024.

»Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Jacob Munch for hans kompetente og indsigtsfulde ledelse af UFDS gennem de seneste ni år. Han har med succes og overblik styret UFDS sikkert igennem en vanskelig periode med ny og kompleks lovgivning for forsikringsselskaber, store udsving på de finansielle markeder og nye samarbejdspartnere. Bestyrelsen er glad for og betrygget ved, at Jacob Munch fortsat stiller sin store viden, ekspertise samt arbejdskapacitet til rådighed for UFDS i en anden rolle, når en ny direktør er fundet,« siger Lars Henneberg.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én