Alle nyheder
Skibsbrande er heldigvis sjældne, men til gengæld ofte alvorlige for både besætning, fartøj, gods og det maritime miljø.

 UFDS noterer sig med tilfredshed udmeldingen fra virksomheden Green Instruments omkring indgåelsen af en aftale med et stort kinesisk værft, der placerer olietågedetektorer på nybyggede skibe til en af værftets store kunder.

Brande er noget af det sidste, besætningen på et skib ønsker at stå overfor. Hvad enten det er på åbent hav eller i havn, kan udvikling af ild på et fartøj få slemme konsekvenser for såvel besætningsmedlemmer som gods eller selve skibet, foruden havmiljøet.

Men mange skibsbrande kan undgås, hvis skibene får installeret måleudstyr, som slår alarm, før brandene opstår. Den type forebyggende installationer ser Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart gerne udbredt til flest mulige fartøjer, selvsagt ikke mindst blandt de danskflagede fartøjer under forbundets medlemmer.

På den baggrund er vi glade for udmeldingen fra den nordjyske instrumentproducent Green Instruments, som har indgået en stor aftale med Hudong-Zhonghua Shipbuilding i Kina om at levere udstyr til en af værftets store kunder, der minimerer netop risikoen for brande på skibe betydeligt.

Udstyret opdager nemlig olietåge og -gasser i eksempelvis et maskinrum, som besætningerne hverken kan se eller lugte. På den måde kan man forhindre en situation i at udvikle sig til en brand, ligesom man kan forebygge forgiftningsskader og de følgeskader, der kan opstå.

»Generelt ser vi – heldigvis – kun meget få brandskader, men når der er skibsbrande, har de jo ofte voldsomme konsekvenser på de berørte søfarende. Udover de fysiske skader ses det også, at de søfarende oplever store psykiske gener, og hvis de ikke bliver behandlet og fulgt op på så hurtigt som muligt, så kan det medføre, at de søfarende efterlades med så store følger, at de måske ikke kommer ud at sejle igen,« siger direktør for UFDS, Jacob Munch.

I tilfælde af brandskader agerer UFDS naturligvis proaktivt og kontakter den skadelidte for at spørge ind til gener og sidenhen følge op på situationen, så den skadelidte kommer bedst – og hurtigst – muligt gennem forløbet.

Et stort skridt frem for sikkerheden

Overfor UFDS giver CEO Morten Brandborg fra Green Instruments udtryk for, at man ser aftalen, der er den første af sin slags med et asiatisk værft, som et skridt på vejen mod at få skabt mere viden om brandforebyggende udstyr generelt.

»Vi kan konstatere, at interessen for olietågedetektoren er stigende, fordi flere rederier er blevet opmærksomme på, at de ved hjælp af en meget beskeden investering kan øge sikkerheden til søs markant,« siger Morten Brandborg.

De officielle tal fra branchen viser, at 163 skibe i verdensflåden oplever maskinrumsbrande hvert år, men antallet er efter alt at dømme betydeligt højere – formentlig omkring 500. Dertil kommer maskinrumsbrande på skibe, der oplever den type brande mere end en gang.

»Den nuværende lovgivning omkring detektion af brand på skibe er baseret på at slå alarm, når der er en brand, men den her type udstyr kan give lyd, inden en brand opstår. Det synes vi naturligvis er et stort skridt frem for sikkerheden for de søfarende, såvel som skibe og miljø,« siger jurist Frederik Nielsen fra UFDS.

Udbredelsen af olietågedetektorer står også højt på prioriteringslisten hos den internationale organisation OCIMF (Oil Companies International Marine Forum), som er det førende organ indenfor sikkerhed i den maritime branche.

OCIMF forsøger gennem sit program SIRE (Ship Inspection Report Programme) at forebygge skader på mennesker og miljø, og organisationen anbefaler, at skibe har olietågedetektorer og andre typer af sikkerhedsudstyr ombord, fordi udstyret reducerer risikoen for ulykker markant.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én