Alle nyheder
Jacket ud af vandet vejer Sea Challenger 20.500 ton.

For folkene i maskinrummet på Sea Challenger er sikkerhed noget man tager sig tid til, og som indebærer, at man får talt tingene igennem med fagfællerne omkring sig.

På installationsskibet Sea Challenger er sikkerhed en høj prioritet og noget, der kalder på investeringer i både udstyr og besætning, hvilket UFDS har talt indgående med fartøjets kaptajn, Jesper Mehl Østergaard, om.

Men hvad betyder de mange overvejelser og omfattende indkøb af diverse hjælpemidler og redskaber egentlig for mandskabet rundt om på skibet? Det spørgsmål – og et par andre – har vi stillet tre af rederiets danske maskinmestre på Sea Challenger.

1. maskinmester Dennis Philipsen Rathje fremhæver de jævnlige toolbox-møder, som et godt og flittigt benyttet forum til at få talt om tingene, inden værktøjet bliver taget frem. Maskinen holder deres egne møder, mens overstyrmand Arunas Petrauskas står for dem, der har med dækket og broen at gøre.

»Dem bruger vi meget til lige at stikke hovederne sammen og give os selv fem minutter til at snakke en opgave igennem. Og der fylder sikkerhed meget, så vi får vendt, hvad der kan gå galt, hvad vi skal bruge af udrustning, værnemidler og den slags,« siger han.

At gøre tingene sikkert tager tid, som Jesper Mehl Østergaard også pointerer, men det er alle indforståede og afklarede med, mener 2. maskinmester Mads Bjerg Kristiansen.

»Tingene skal sættes ordentligt op og gennemgås. Der er meget sjældent mere travlt, end at vi har tid til at gøre det, der skal gøres på den rigtige måde. Og vi får jo penge for at gøre det sikkert, så det er det, alle forventer af os,« siger han.

»Tingene skal sættes ordentligt op og gennemgås. Der er meget sjældent mere travlt, end at vi har tid til at gøre det, der skal gøres på den rigtige måde.«

Mads Bjerg Kristiansen, 2. maskinmester, Deme Group

Lægehjælp på havet er desuden per definition noget længere væk end normalt, bemærker hans kaptajn, hvilket gør, at folk gerne tænker sig lidt ekstra om i stedet for at løbe unødige risici, hvilket selskabets yngste deltager bekræfter.

»Jeg synes, det er tydeligt, at når man er ny på skibet og i forhold til procedurerne, så er de øvrige mestre og resten af besætningen også gode til at tage sig tid til at vise, hvor det forskellige udstyr er henne, hvordan det fungerer og bliver tjekket. Det bliver prioriteret rigtig højt,« siger juniormester Henrik Jørgensen.

Som eksempel nævner Dennis Philipsen Rathje den gennemgående tilgang til at arbejde med udstyr under drift, hvor man gør meget ud af at sikre sig, at strømforsyning og lignende er afbrudt, så der ikke er roterende dele, hydraulik med opsparet energi eller andet, der kan føre til uheld.

 Bruger kollegernes erfaring og viden

Jesper Mehl Østergaard betoner vigtigheden af at komme med forslag til selv små forbedringer i hverdagen, og roser i den forbindelse mestrene i maskinen for deres evner til netop det, med palleløfteren, der også kan bruges som arbejdsbord, som eksempel.

»I er også gode til at være en del af skibets besætning. Vi er ikke så stringent opdelte mellem kabys, dæk, maskinfolk og så videre; vi prøver meget at være der for hinanden, både når det gælder sikkerhed, mens også for at snakke tingene igennem,« siger han.

Maskinmestrene bidrager også til sikkerheden på dækket, påpeger han, og er gode til at trække på hinanden og deres kolleger, når en opgave skal udføres eller forarbejdet skal på plads.

»Dennis, du er for eksempel god til at arbejde sammen med Arunas, når I skal lave nye permits eller gennemgå nogle procedurer, du ikke kender, eller der skal laves risikovurderinger. Det gør lige, at de detaljerne er på plads, og I finder det rigtige udstyr og så videre,« siger han.

»Hvis vi mangler noget udstyr, tager vi det op til sikkerhedsmødet og snakker det igennem, og hvis der er enighed om, at vi kan gøre noget på en mere sikker måde, så gør vi det.«

Dennis Philipsen Rathje, 1. maskinmester, Deme Group

»Vi bruger hinandens erfaring og viden. Og så har vi det helt rigtige grej at arbejde med. Der er vi altså up to date. Og hvis vi mangler noget, tager vi det op til sikkerhedsmødet og snakker det igennem, og hvis der er enighed om, at vi kan gøre noget på en mere sikker måde, så gør vi det,« supplerer Dennis Philipsen Rathje.

Et nyligt eksempel på det er den sandblæserkabine, der er blevet sat op i maskinen, som i stor stil har erstattet det manuelle arbejde med at rengøre og fjerne gammel maling fra ventiler og lignende. I stedet for at bruge stålbørster og vinkelslibere ’i det fri’, er processen nu rykket ind i en lukket kasse, hvilket både sparer tid og ikke mindst løfter sikkerheden markant.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én