Alle nyheder
Som noget meget synligt fik Susanne Theresa et frisk lag maling under dokopholdet på Ærø Værft.

 

For Christiania Shipping og kaptajn Preben Kodbøl på M/T Susanne Theresa handler god sikkerhed først og fremmest om at bruge sin sunde fornuft, støttet af procedurer i et passende omfang.

Et godt vedligeholdt skib er et (mere) sikkert skib. UFDS er på besøg på Søby Værft på Ærø, hvor rederiet Christiania Shipping har motortankeren Susanne Theresa knap tre uger i dok for at få udført planlagte reparationer, malet skroget og klaret flere andre større og mindre opgaver.

Den godt 93 meter lange kemikalietanker, der er blandt Christiania Shippings mindre fartøjer, har efterhånden rundet 18 år på havet, hvilket som bekendt sætter sine spor. Der er derfor godt med aktivitet fra maskinrum til bro, hvor folk fra både rederi og værft er i fuld gang med arbejdet.

Men en ting er de fysiske rammer – som naturligvis skal være i orden – noget andet er indstillingen hos besætningen, understreger kaptajn Preben Kodbøl, der taler på baggrund af 50 års erfaring, siden han kom ind i skibsfarten som 16-årig.

»Vi forsøger altid at gøre tingene sikkert. Og så holder vi også øje med hinanden. Hvis vi ser en kollega gøre noget på en forkert måde, så kan vi trække et stopkort og starte forfra. Derudover har vi selvfølgelig vores procedurer, og vi laver risk assessments for næsten alt, hvad vi foretager os,« fortæller han.

Ligeledes bliver det på klassisk vis indberettet, hvis der skulle ske uheld, der bliver lavet en near miss-rapport, hvis noget var tæt på at gå galt, eller en non-conformative, hvis en procedure ikke bliver overholdt. Dertil kommer jævnlige toolbox-møder og det månedlige sikkerhedsmøde, hvor tingene bliver talt igennem.

»Det er jo velkendte ting i branchen, og også vigtige redskaber. Men vi er jo sådan et lille skib (besætningen tæller 13 mand, red.), så vi snakker sammen hele tiden, og minder hinanden om de her ting, og det er jo næsten det vigtigste,« siger Preben Kodbøl.

Det formelle sikkerhedsansvar ligger hos overstyrmanden, der holder hånd i hanke med rederiets ship management system, miljøerklæringer og lignende. Men tankerne om at gøre tingene sikkert skal være i baghovedet hos alle ombord, understreger kaptajnen.

»Vi bruger vores sunde fornuft. Det er helt centralt. Og så får vi safety alerts fra de andre skibe, når de oplever noget, vi andre kan lære af. Det er ret værdifuldt, så vi ikke begår de samme fejl,« siger han.

 

»Vi bruger vores sunde fornuft. Det er helt centralt. Og så får vi safety alerts fra de andre skibe, når de oplever noget, vi andre kan lære af.«

Preben Kodbøl, kaptajn, Susanne Theresa

 

Gevinst med fladt hierarki

Som på så mange andre skibe i handelsflåden er besætningen på Susanne Theresa ganske international med et miks af både danskere, ukrainere, filippinere og andre nationaliteter. Det fungerer imidlertid fint både arbejdsmæssigt og socialt, understreger Preben Kodbøl.

»Først og fremmest er det dygtige fagfolk, og så forstå vi hinanden. Vi har en god omgangstone og forstå fuldt ud, hvor vigtigt det er for arbejdsmiljøet. Og de besætningsmedlemmer vi har fra Filippinerne kommer jo tilbage igen og igen, så noget må vi jo gøre rigtigt,« siger han med et smil.

Han fremhæver begrebet ’low power-ledelse’ om den danske, lidt mere afslappede måde at gøre tingene på med et fladere hierarki end man ser mange andre steder i verden, som noget rigtig mange udenlandske besætningsmedlemmer sætter stor pris på.

Ellers handler den sikre hverdag ombord først og fremmest om planlægning. En godt planlagt opgave går yderst sjældent galt sammenlignet med et stykke arbejde, der ikke er tænkt ordentligt igennem på forhånd, påpeger Preben Kodbøl, der har 14 år i Christiania Shipping bag sig.

»Der bliver jo holdt øje med os i tankindustrien, så tingene skal være i orden, både på papiret og rent praktisk, når der er inspektioner og kontrolbesøg. Men det er selvfølgelig i alles interesse at alt fungerer som det skal, så vi kan sejle videre,« siger han.

Papirarbejde må ikke blive for besværligt

Den udlægning kan maskinchef Per Tvilling, der sidste år havde 25-års jubilæum i rederiet, skrive under på, ligesom han bakker op om sin kaptajns syn på vigtigheden af slet og ret at tænke sig om. Her spiller kravene om permits, dokumentation og lignende en vigtig rolle.

»Papirarbejdet er godt i den henseende, at det får folk til at stoppe op og gøre sig de overvejelser, der skal til inden en kompliceret eller farlig opgave, eksempelvis tankvask. Men samtidig må det ikke blive for besværligt, så det fjerner fokus, og der kunne for eksempel nogle work orders godt være nemmere at udfylde,« siger han.

I den forbindelse peger han på, hvordan de yngre generationer af maskinmestre er gode til at håndtere den type opgaver. Derudover roser han dem for generelt at tænke meget på sikkerhed, som i hans optik også fylder mere på uddannelsen i dag sammenlignet med tidligere.

»I et hektisk miljø som det her, hvor der kan ske mange ting ret hurtigt, der skal du kunne stole på, at din makker også har sikkerhed i hovedet. Han skal vide, hvad han skal gøre for at sikre sig selv, også når skibet krænger 30 grader, og der skal skiftes et filter,« siger Per Tvilling.

En anden vigtig pointe handler om det svindende antal besætningsmedlemmer ombord på skibene. På Susanne Theresa har Per Tvilling to kolleger i maskinen i form af en 1. mester og en motormand, og de er alle tre travlt beskæftiget – også på dækket og andre steder – med at holde skibet sejlende.

Hvis de så også skal håndtere stadig større mængder administrativt arbejde, fjerner det alt andet lige ressourcer fra de mange praktiske og sikkerhedsrelaterede opgaver. Derfor bør det være en prioritet at forenkle nogle af processerne, mener han.

»Men grundlæggende går det jo meget godt, og vi kaster os aldrig ud i noget, vi ikke har styr på. Jeg har aldrig selv været involveret i en ulykke, og jeg har heller aldrig set en, så på den konto har jeg været forskånet. Men jeg synes også, vi er gode til at tænke os om,« siger Per Tvilling.

 

»Papirarbejdet må ikke blive for besværligt, så det fjerner fokus, og der kunne for eksempel nogle work orders godt være nemmere at udfylde.«

Per Tvilling, maskinchef, Susanne Theresa

 

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én