Alle nyheder

Forhyringslisterne for 2017 er blevet sendt ud sammen med et informationsbrev. Informationsbrevet kan også ses her. Venligst bemærk at oplysningerne angående antallet af forhyringsdage skal være os i hænde senest den 20. januar 2018.

ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én