Alle nyheder

Kære medlem

Jf. forsikringsbetingelsernes § 4.9 fremsendes der i dag faktura med opgørelse over de endelige præmier/satser for forsikringsåret 2017 på baggrund af de indberettede forhyringsdage.

Hvis I har valgt at få fakturaer pr. post, så er fakturaerne vedlagt dette brev. Får I jeres fakturaer pr. mail, så følger fakturaerne i en separat mail.

Som tidligere meddelt har bestyrelsen fastsat den endelige forsikringspræmie for 2017 til det samme som den opkrævede aconto præmie, jf. nedenfor

Produkt Aconto 2017 Endelig 2017
Arbejdsskade 10,00 10,00
Arbejdsskade, fremmedflag 10,00 10,00
Løsøre 0,10 0,10

De endelige satser for øvrige afgifter/bidrag til 3. part fremgår af nedenstående tabel.

Forkortelse Produkt Aconto 2017 Endelig 2017
SSB Sundhedsbidrag 2,01* 3,37
KSE Krigsskadeforsikring 0,34 0,30
KSU Krigsskadeforsikring, fremmedflag 0,60 0,51
VFA Handelsflådens Velfærdsråd, DIS 2,70 2,70
VFB Handelsflådens Velfærdsråd, DAS 1,40 1,40
SAM Søfartens Arbejdsmiljøråd 3,32 3,32

*1. halvår: 2,47; 2. halvår: 0,15. Gennemsnit: 1,31 kr. pr. dag.

Som det fremgår er der en stigning i udgiften til Sundhedsbidraget i forhold til det aconto opkrævede, idet der endeligt opkræves 3,37 kr. pr. dag mod gennemsnitligt 1,31 kr. pr. dag aconto opkrævet. Baggrunden er at udgiften til sygesikring af søfolk blev noget større end forventet.

Omvendt nedsættes bidraget pr. dag til krigsskadeforsikringen der opkræves på vegne af Danske Rederier, idet det teknisk ikke er muligt at opkræve hhv. 110,90 kr. år og 186,00 kr. pr. år, da et forsikrings år består af 360 dage.

Skulle der være spørgsmål til satserne og/eller de fremsendte årsopgørelser er du altid velkommen til at kontakte os på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. i juli måned og når sommerferien er overstået primo august også på telefon +45 3313 8688.

Med ønsket om en god sommer….

Jacob Munch
CEO

*) Medlemscirkulæret er også sendt til ”ikke medlemmer” af hensyn til opkrævningen af afgifter for 3. part

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én