Alle nyheder

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart (UFDS) har hyret en socialrådgiver til at hjælpe søfarende med at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter en arbejdsulykke. Socialrådgiveren hjælper blandt andet tilskadekomne med at navigere i sygedagpengesystemet.

Af Kristian Helmer Jensen/Foto: Lars Møller

Når søfarende kommer til skade, mens de er på arbejde, kan det gå virkelig galt. Resultatet kan være klemmeskader, alvorlige skader på arme eller ben eller psykiske mén efter voldsomme oplevelser. Ofte følger en langvarig sygemelding, og måske er det svært overhovedet at vende tilbage til en arbejdstilværelse til søs. Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart (UFDS) har nu ansat en socialrådgiver til at hjælpe skadelidte søfarende, der har været udsat for en arbejdsskade.  

»Jeg har gjort mit arbejde godt, når personen får rorpinden tilbage i sit eget liv og kommer tilbage på arbejdsmarkedet i bedst mulige form. Det kan være i samme job på havet, men det kan også være noget helt andet, måske et fleksjob på et kontor,« siger socialrådgiver Luise Hougaard, der hjælper ansatte i de rederier, der er forsikrede hos UFDS.

ufds louise hougaard ved vand LILLE TEKST DKJob på rederiets kontor

Det er langtfra sikkert, at søfarende kan vende tilbage til et job ombord på et skib, hvis de har været udsat for en alvorlig ulykke. Men så er der andre muligheder.

»Der er ikke så mange deltidsjobs eller fleksjob til søs, og det er svært, hvis du ikke er helt fysisk fit. Så hvis du er kommet alvorligt til skade, kan omskoling til en anden branche være en løsning. Eller man kan måske få et fleksjob på rederiets kontor eller i en færgeterminal. Mit job er at hjælpe de tilskadekomne søfarende med at få øje på mulighederne midt i en svær situation,« siger Luise Hougaard.

Efter en arbejdsulykke til søs følger ofte en sygemelding. Samtidig starter et forløb, hvor skadens omfang bliver vurderet og afklaret for at finde ud af, hvad personen kan og magter. Hvis den ansatte er sygemeldt længere end fire uger, ryger sagen over i sygedagpengesystemet, mens personen stadig er ansat i en virksomhed. Det er typisk på dette tidspunkt, at Luise Hougaard eller UFDS’ skadebehandlere tager kontakt.

»Vi prøver at tage kontakt inden for de første fire uger efter skaden. Vi ringer til dem og hører, hvordan de har det. Det er lige så meget for at flage, at vi er der, hvis de har brug for hjælp. Lige der er der som regel ikke så meget, vi kan gøre endnu. De ligger måske med benet i gips og venter på at få et bedre. Men dernæst kontakter vi dem igen efter en måned eller to.«

 

Skal arbejde for tilliden

I begyndelsen, når socialrådgiveren første gang kontakter søfarende, der er forsikrede i UFDS, er det vigtigt at få etableret tillid og en god relation. Søfarende har nemlig ikke pligt til at tale med hende.

»Det er et tilbud, og de kan godt afslå kontakten. Så jeg skal arbejde lidt for tilliden. Jeg oplyser skadelidte om, at jeg er socialrådgiver og tilknyttet UDFS, og at vi gerne vil bistå dig og eventuelt din arbejdsplads med socialguidning for at sikre arbejdsfastholdelse. Det er en forebyggende indsats, og der er selvfølgelig god økonomi i det for forsikringsselskabet, men der ligger en reel omsorg i at prøve at hjælpe folk, og det vil UFDS gerne. Rigtig mange vælger heldigvis at tage mod hjælpen og bliver også glade for det,« siger Luise Hougaard.

Sygeforløb er en hård verden

UFDS og Luise Hougaard oplever selv, at de hjælper de forsikrede søfarende rigtig meget på vejen gennem sygedagpengesystemet – med at finde vej i de krav og regler, der møder en, når man er sygemeldt.

»Det kan være meget belastende at være i et forløb i jobcentret. Det er en hård verden sådan et sygeforløb. Jobcentret er en myndighed, og jeg er en oversætter, der kan hjælpe de skadelidte med deres rettigheder og muligheder i sådan et forløb. Nogle gange er det rettigheder i forhold til at blive fastholdt i jobbet, men det kan også være i forhold til at afklare mulighederne for et fleksjob, og i sidste ende kan det være i forhold til at få en førtidspension, hvis alle andre muligheder er udtømte. Jeg gør opmærksom på mulighederne, så personen kan komme tilbage i noget, der minder om et normalt liv.«

Hvis man er langtidssygemeldt og runder 22 uger på sygedagpenge, træder nye og andre regler i kraft. I det hele taget kan reglerne og kravene være svære at overskue, mens man samtidig kæmper med sit helbred og med at komme tilbage på sporet.

ufds louise hougaard med telefon LILLE PITCH DK

»Nogle mister simpelthen overblikket og gejsten. Og det kan være ’små’ krav fra systemet, der får bægeret til at flyde over, så du pludselig synes, at det hele er umuligt. I de situationer hjælper jeg de skadelidte med at finde vej gennem junglen af regler, og jeg hjælper dem med at håndtere det, så de kan holde fokus på sig selv og på at få det bedre. Jeg tager med til møder på jobcentret, hvis der er behov for det,« siger Luise Hougaard, der har arbejdet for UFDS siden midten af juli 2019.  

Sømand fik virksomhedspraktik

Socialrådgiveren har haft en sag med en sømand, der overværede en alvorlig ulykke på et skib og efterfølgende blev sygemeldt. Han blev ramt af PTSD og har modtaget psykologhjælp. Han kommer sandsynligvis ikke ud at sejle foreløbig, og derfor er han ved at overveje omskoling og andre jobmuligheder. I den forbindelse forsøgte han at få en praktik i stand i en virksomhed, han havde fundet, men jobcentret ville ikke give ham lov.

»Jeg talte med ham og med jobcentret og gjorde dem opmærksom på, at det måtte han altså godt. Så han endte med at få sin praktik godkendt. Det handler om at se jobcentret som en medspiller og en samarbejdspartner og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe hinanden,« siger Luise Hougaard, der selv arbejdede 13 år i et jobcenter, efter hun blev uddannet, og derfor er godt inde i reglerne.

»Nogle gange taler jeg om vores søfarende med sagsbehandlere fra jobcentret, der kun har et års erfaring efter socialrådgiverstudiet. Ofte kan jeg pege på nogle løsninger eller regler, de ikke selv kender eller er opmærksom på, som kan hjælpe sagen videre,« siger hun.

Andre gange kan UFDS betale for det kursus eller det certifikat, der er nødvendigt for at rydde en sten af vejen, så en person kan komme videre eller få et nyt job.

 Arbejdspladser vil gerne hjælpe

Skadelidte søfarendes arbejdspladser spiller altid en væsentlig rolle i forbindelse med en afklaring af den ansattes fremtid. UFDS samarbejder med arbejdspladserne om forløbet, og, ifølge Luise Hougaard, har arbejdspladserne har ofte et stort ønske om at hjælpe den tilskadekomne.

»De fleste arbejdsgivere har en omsorg for deres ansatte og vil gerne have dem tilbage på en eller anden måde, oplever jeg generelt. De føler et ansvar for medarbejderen og vil derfor gerne hjælpe, så meget de kan, også selvom det måske er i en anden rolle eller funktion.«

Fakta

Socialrådgiverhjælp til søfarende

  • Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart (UFDS) har hyret en socialrådgiver til at hjælpe søfarende, der har været udsat for en arbejdsrelateret ulykke.
  • Hjælpen er et tilbud til alle tilskadekomne medarbejdere i rederier, der er forsikret hos UFDS.
  • Indsatsen skal hjælpe ansatte i rederierne til at komme hurtigere tilbage i sit job eller i et andet job, enten på ordinære vilkår eller evt. i et fleksjob.
  • Hjælpen kan eksempelvis omfatte rådgivning, assistance med at navigere i sygedagpengesystemet og afklaring af jobmuligheder fremadrettet.

Luise Hougaard

  • Uddannet socialrådgiver
  • Har 25 års erfaring som socialrådgiver og jobkonsulent, heraf 13 år på et jobcenter
  • Har i 5 år arbejdet med proaktiv skadesbehandling i virksomheden Rehab, som var ejet af en kreds af forsikringsselskaber
  • Selvstændig de seneste 8 år med proaktiv skadebehandling for forsikringsselskaber


 

 

 

 

 

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én