Alle nyheder

Kan Corona-virus være en arbejdsskade?

 

Smitte med Corona-virus er som udgangspunkt ikke en arbejdsskade, fastslår Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES). Smitte med Corona vil dog i nogle tilfælde efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade – enten en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Normalt kan almindeligt forekommende virussygdomme som eksempelvis influenza ikke anerkendes som arbejdsskade, fordi der er betydelig risiko for at blive smittet uden for arbejdssituationen. Derfor kan det ikke sandsynliggøres, at smitten er en følge af arbejdets forhold. Det vil også gælde i de fleste tilfælde af Corona.

For at kunne anerkende smitte med Corona-virus som arbejdsskade, skal det kunne sandsynliggøres, at personer har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet.

Det kræver også, at diagnosen Corona er stillet. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er mistanke om sygdommen, understreger Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.

I alle tilfælde er det en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som arbejdsskade.

Hvis du som rederi har en medarbejder med Corona, skal du kun anmelde det til forsikringsselskabet, hvis diagnosen er stillet, at det er sandsynligt, at din medarbejder er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde, og at der er udsigt til ydelser efter loven, eller hvis den tilskadekomne er sygemeldt mere end fem uger.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én