Alle nyheder

Dialog giver et bedre forløb

Med en proaktiv indsats kan socialrådgiver Luise Hougaard bedre hjælpe søfarende tilbage på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade

Dialog og opsøgende arbejde kombineret med erfaring og faglig indsigt.

Det er de værktøjer og kompetencer, som socialrådgiver Luise Hougaard har til at hjælpe søfarende bedre gennem et sygeforløb og tilbage på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade.

Luise Hougaard har siden sommeren 2019 været tilknyttet Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) som socialrådgiver. Opgaven er at hjælpe de søfarende, der har været udsat for en arbejdsulykke, med at vende tilbage til jobbet på søen eller i en anden funktion på land.

LouiseHougaard marts2020

At få et arbejdsliv tilbage kan i sig selv være en lang og hård vej for den skadelidte. Det gælder både psykisk og fysisk. Der kan være mange bump og barrierer undervejs, når en sygemeldt person selv skal navigere i en jungle af kompliceret lovgivning og myndigheders ofte langvarige sagsbehandling.

”Min erfaring er at dialog og løbende opfølgning giver et bedre forløb. Der er rigtig mange aspekter, man som skadelidt skal forholde sig til i en sådan situation. Alene at få overblik over, hvad man har af rettigheder, men også pligter kan være vanskeligt at overskue oven i en sygemelding på grund af en skade,” siger Luise Hougaard.

Opgaverne er mangeartede

Hun har 25 års erfaring som socialrådgiver og jobkonsulent, heraf 13 år på et jobcenter. Desuden har hun en årrække arbejdet med proaktiv skadesbehandling på vegne af forsikringsselskaber. Det er den erfaring og indsigt i lovgivningen, hun anvender i forhold til at hjælpe de tilskadekomne.

”Mine opgaver er mangeartede. Ofte handler det om at støtte den søfarende ved at forklare, hvordan eksempelvis processen med et jobcenter forløber. Hvad kan man forvente? Hvad betyder teksterne i de breve, man modtager? De er ofte skrevet i et lovteknisk sprog, og det udløser ofte en vis form for frustration, når tingene kan virke komplicerede. Det i sig selv kan være belastende med et sådan forløb, og der er risiko for, at man mister gejsten og overblikket,” siger Luise Hougaard.

Hun understreger, at det mentalt kan være en hård omvæltning pludselig at gå fra at være fysisk aktiv og passe et job på søen til at gå hjemme med en skade.

”Man skal også forstå, at jobcentret er en myndighed underlagt en omfattende lovgivning. Som mennesker er vi ofte meget autoritetstro og følger de meldinger, vi får, men nogle gange er der plads til nuancer. Det handler om at se muligheder. Her kan jeg være med til at oversætte, hjælpe de søfarende med rettigheder og pligter. Nogle gange er det rettigheder i forhold til at blive fastholdt i jobbet, men det kan også være i forhold til at afklare mulighederne for et fleksjob, og i sidste ende kan det være i forhold til at få en førtidspension, hvis alle andre muligheder er udtømte. Jeg kan gøre opmærksom på alle mulighederne, så den tilskadekomne kan komme tilbage i noget, der minder om et normalt liv.”

Fra nul til 100 på søen

Hun tilføjer, at det for søfarende kan være en særlig udfordring at vende tilbage til det tidligere job.

”Når du er på søen, skal du være ”fit for duty”. Det er nærmest fra nul til 100. Der er ingen mellemvej. Det er enten eller. Man kan måske bedre aftale et glidende forløb, hvis man i stedet får et job på land i en anden funktion. Det er de forskellige scenarier, jeg også kan rådgive om.”

Luise Hougaard kan desuden fungere som bindeled til arbejdspladsen, hvis den skadelidte ønsker det. Hun understreger, at arbejdspladserne ofte har et stort ønske om at hjælpe medarbejderen tilbage på jobbet.

”Jeg oplever generelt en stor omsorg hos arbejdsgiverne i forhold til at hjælpe dem tilbage på en eller anden måde – om det er i den tidligere funktion eller en hel anden. Alle parter har bedst gavn af et så smidigt og positivt forløb som muligt,” siger Luise Hougaard.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én