Alle nyheder

En tættere dialog om antallet og omfanget af arbejdsskader kan være med til at give de enkelte rederier en større viden om deres skadesstatistik og historik. I sidste ende kan den løbende dialog være med til at nedbringe antallet af skader og dermed øge trivsel og velfærd blandt de søfarende.

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart vil gerne styrke kontakten med de enkelte rederier for at hjælpe med at skabe bedre indsigt i eksempelvis antallet af arbejdsskader og mulige tendenser eller sammenfald til brug for en styrket indsats til forebyggelse. En benchmarking med tilsvarende skibstyper og nye trends på skibene kan også indgå i dialogen.

 

Statistik som øjenåbner

Jacob Munch nyehd

Derudover kan dialogen give de enkelte rederier bedre overblik over den igangværende proces hos forskellige myndigheder og status med at få skadelidte tilbage på arbejdsmarkedet.

- Vi vil meget gerne i tættere kontakt om skadesstatistikken med de enkelte rederier i det daglige. For nogle rederier kan det være vanskeligt at bevare overblikket over processerne og status på de igangværende sager. Statistikken kan også være en øjenåbner, der kan bruges til at vurdere, om der behov for nye initiativer og konkrete indsatser, der kan iværksættes, siger Jacob Munch, adm. direktør i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS).

 

En lovændring fra 1. januar i år sikrer, at den tilskadekomne i første omgang får en hurtigere afklaring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) skal inden for tre måneder efter anmeldelsen tage stilling til, hvorvidt skaden kan anerkendes som en arbejdsskade eller ej. Efterfølgende tages der stilling til en eventuel erstatning.

- Tidligere skulle den skadelidte vente på, at både godtgørelses- og erstatningsspørgsmålene blev afklaret. Derfor kunne der gå et år eller mere, og i sådan periode mister rederiet måske lidt føling med, hvad er status i processen. Med en hurtigere afklaring kan både rederiet og vi sætte ind med den hjælp og støtte, vi kan. Vi ved af erfaring, at jo hurtigere, der bliver gjort noget, jo større chance er der for at få den skadelidte tilbage i et job på søen eller i land, siger Jacob Munch.

 

Statistik indgår i beregning af præmie

Desuden indgår de enkelte rederiers skadestatistik fremover som et af elementerne i fastsættelsen af en differenceret præmie.

- Derfor giver det god mening, at rederierne i endnu højere grad holder sig løbende opdateret på udviklingen. Den dialog stiller vi os meget gerne til rådighed for, siger Jacob Munch.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én