Alle nyheder

En lovændring gør det lettere fremover at få anerkendt en skade som en arbejdsulykke.

Ændringen trådte i kraft 1. januar i år.

- Den betyder, at skader der går over af sig selv, og skader, der ikke medfører behov for behandling, fremover også vil være omfattet af arbejdsulykkebegrebet, og derfor forventer vi, at flere vil opleve at få anerkendt deres skade som en arbejdsulykke. Det vil dog primært være de såkaldte bagatel-sager, hvor der ikke nødvendigvis udbetales en erstatning, siger Frederik Nielsen, jurist hos Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart.

I praksis betyder det, at skader med forbigående smerter og symptomer igen vil kunne anerkendes. Det gælder skader som sår og lettere forstuvninger eller forstrækninger.

 

Afklaring inden tre måneder

Frederik Nielsen nyhed

Lovændringen indebærer også, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har mulighed for at træffe selvstændige afgørelser om anerkendelsesspørgsmålet. Det betyder, at den tilskadekomne hurtigere kan få vished for, om skaden er en arbejdsskade eller ej. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har en frist på tre måneder til at svare på en anmeldelse.

- Den skadelidte skal ikke længere vente på, at godtgørelses- og erstatningsspørgsmålene bliver afklaret samlet. Det er hidtil sket efter 12-18 måneder. Vi ved, at psykisk kan være en ekstra belastning at gå med den uvished i en lang periode i forhold til, om skaden kan anerkendes eller ej. Nu får man i første omgang en afklaring, selv om der så ikke er taget stilling til en eventuel erstatning, siger Frederik Nielsen.

Kriterierne for, hvornår en arbejdsulykke udløser erstatning eller andre ydelser, er der ikke ændret på. Vurderingen af erstatningen eller erstatningens størrelse bliver heller ikke anderledes, selv om flere arbejdsulykke vil blive anerkendt.

 

Hurtigere hjælp til skadelidte

Den hurtigere afklaring betyder også, at Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart hurtigere kan sætte ind med initiativer og tiltag, der kan være med til at sikre, at den skadelidte kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

- Vores erfaring er, at det i en lang række sager kan gøre en stor forskel, hvis der bliver taget hurtigere fat. I alvorlige sager kan det være en meget opslidende proces at skulle vente i lang tid på en afklaring. Vi har i de senere år ændret vores proces for sagsbehandlingen, så vi følger de enkelte sager tættere for endnu bedre at kunne bistå den skadelidte, siger Frederik Nielsen.

En af de nyeste initiativer er ansættelsen af socialrådgiver Luise Hougaard, der med en proaktiv indsats og dialog kan være med til at støtte den skadelidte i eksempelvis et afklaringsforløb med kompliceret lovgivning og myndighedernes ofte langvarige sagsbehandling.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde i 2019 en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på otte måneder og 82 procent af sagerne blev afgjort inden for et år.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én