Alle nyheder

Mange speciallæger har på grund af COVID-19 ikke mulighed for at indkalde tilskadekomne til undersøgelse på nuværende tidspunkt. De må enten aflyse eller udskyde de planlagte undersøgelser.

Det betyder, at hvis du er kommet til skade eller har en medarbejder, der er kommet til skade på arbejdet, og i den forbindelse er blevet indkaldt til en undersøgelse på en sundhedsklinik eller et hospital, risikerer I, at undersøgelsen bliver aflyst eller udskudt.

Oplever I en aflysning eller flytning af en tid, behøver man ikke selv at gøre noget. Den pågældende speciallæge eller afdeling indkalder selv til en ny undersøgelse, når den aktuelle situation i sundhedsvæsenet giver mulighed for det.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har som følge af situationen automatisk forlænget den frist, der fremgår af brevet, med otte uger. Generelt forventer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at der i mange sager vil være ekstra ventetid på at få udført lægeundersøgelser og på at få indhentet lægefagligt materiale på grund af den aktuelle situation. Det kan også betyde forlænget sagsbehandlingstid i de berørte sager.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én