Alle nyheder

 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har nu afgjort de første sager om COVID-19 som arbejdsskade.

De sager, der handler om udsættelse for sygdommen i forbindelse med arbejdet, er alle anerkendt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde pr. 23. juni modtaget 565 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. Sagerne omfatter både ulykkessager og erhvervssygdomme. Den største branche omfatter medarbejdere beskæftiget inden for primært hjemmehjælp, hospitaler og plejehjem. Denne gruppe tegner sig for 417 af de 565 sager.

Derudover har der været 57 anmeldelser for medarbejdere inden for offentlig forvaltning for forsvar og socialsikring, mens 91 af sagerne stammer fra øvrige brancher.

454 er kvinder, mens 111 er mænd, og aldersmæssigt er de to største grupper i alderen 47 til 56 år samt 37 til 46 år.

 

Afgørelse i 18 sager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde pr. 23. juni truffet afgørelser i 18 sager, hvoraf de 10 blev anerkendt og otte afvist.

Udover sager om smitte med COVID-19 modtager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring løbende anmeldelser om andre sygdomme relateret til pandemien. De otte afviste sager drejer sig ikke om diagnosen COVID-19, men om øvrige sager relateret til pandemien.

”Vi har lige nu ikke kendskab til skader blandt søfarende,” siger jurist Frederik Nielsen fra Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS).

Han tilføjer, at en skade som udgangspunkt kun skal sendes til UFDS, hvis der er udsigt til, at skaden giver varige gener eller længerevarende fravær.

”I lighed med andre skader og ulykker skal vi kun sende sagerne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der er udsigt til varigt mén, tab af erhvervsevne eller længerevarende fravær,” siger Frederik Nielsen.

Som udgangspunkt skal en skade eller ulykke anmeldes gennem arbejdsgiverne, men hvis det af forskellige årsager ikke er sker eller er muligt, kan man som søfarende selv rette direkte henvendelse til UFDS eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én