Alle nyheder
Lars Henneberg, formand for UFDS

Et rederi, der træder ud af Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS), vil fremadrettet også hæfte for eventuelle ændringer i præmien, der vedrører tidligere forsikringsår. Hidtil er forpligtelserne for udmeldte medlemmer ophørt med godkendelsen af regnskabet for det år, som udmeldelsen skete i.

Det blev vedtaget med en ændring af forbundets vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling, der blev afviklet digitalt i slutningen af september. Bag forslaget stod bestyrelsen, der ønskede at styrke den solidariske model og mulighed for, at mest mulig kapital kan blive hos medlemmerne.

”Vi ønskede at opdatere vedtægterne til praksis i den maritime branche. Den nye konstruktion er kendt fra rederiernes P&I-klubber, og den sikrer en mere solidarisk model, som er hele idégrundlaget med et gensidigt forsikringsselskab. Samtidig åbner modellen mulighed for, at mest mulig kapital kan blive hos medlemmerne,” siger Lars Henneberg, formand for UFDS.

Ifølge de tidligere vedtægter ophørte forpligtelserne for et udtrædende medlemsrederi, når der forelå et godkendt regnskab for det forsikringsår, som medlemmet udtrådte i.

”Det betød, at vi som bestyrelse kunne være tvunget til at sætte årets endelige præmie for alle medlemmer højt for at sikre tilstrækkelig indbetalt kapital til at imødegå den usikkerhed, der kan være omkring afgørelserne i arbejdsskadesagerne år tilbage, og hvor vi risikerer at skulle opkræve en tillægspræmie,” siger Lars Henneberg.

I praksis betyder ændringen, at udtrædende rederier fortsat vil hæfte for de forsikringssår, som endnu ikke er lukket endeligt på grund af verserende sager. Som alternativ til den fortsatte hæftelse kan bestyrelsen beslutte, at det udtrædende medlem betaler et engangsbeløb fastsat af bestyrelsen – et såkaldt ”release call”. Den model svarer også til, hvad medlemmerne kender fra deres P&I-klubber.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én