Alle nyheder

Antallet af anmeldte arbejdsskader blandt søfarende på danskindregistrerede skibe har i de første seks måneder under COVID-19 været faldende.

”Sammenlignet med tidligere år har vi oplevet en nedgang i antallet af anmeldte arbejdsskader under COVID-19. Perioden har dog været for kort til at vi kan konkludere mere konkret på udviklingen, men det er en tendens, vi har oplevet det sidste halve år,” siger Jacob Munch, adm. direktør i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS).

En del af forklaringen kan være, at der i flere brancher - særligt inden for offshore og passagertrafik – har været en nedgang i aktivitetsniveauet, og dermed har UFDS også registreret et fald i antallet af sejldage for de søfarende.
Jacob Munch tilføjer, at rederierne skal være opmærksomme på, at hjemsendte medarbejdere ikke skal forsikres i en hjemsendelsesperiode på grund af COVID-19.

”Der kan være rederier, der ikke er opmærksomme på dette forhold, når medarbejderen fortsat får løn og udregningen af sejldage måske sker på baggrund af en opgørelse i lønsystemet,” siger Jacob Munch.

Ingen COVID-19 skader

UFDS har på nuværende tidspunkt ikke fået anmeldelser af arbejdsskader relateret til COVID-19

Jacob Munch web small

”Lige nu har vi ikke kendskab til skader blandt søfarende,” siger Jacob Munch.

Han tilføjer, at en skade som udgangspunkt kun skal sendes til UFDS, hvis der er udsigt til, at skaden giver varige gener eller længerevarende fravær.
”I lighed med andre skader og ulykker skal vi kun sende sagerne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der er udsigt til varigt mén, tab af erhvervsevne eller længerevarende fravær,” siger jurist Frederik Nielsen.
Som udgangspunkt skal en skade eller ulykke anmeldes gennem arbejdsgiverne, men hvis det af forskellige årsager ikke er sket eller er muligt, kan man som søfarende selv rette direkte henvendelse til UFDS eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har pr. 28. september afgjort 615 sager relateret til COVID-19 ud af 1.341 anmeldte skader relateret direkte til sygdommen eller sager om eksempelvis allergi som følge af brug af værnemidler. Af de 615 afgjorte sager er 371 anerkendt, mens 244 er blevet afvist.

Alle de afgjorte sager, der handler om, at en person har fået sygdommen COVID-19 efter udsættelse for smitte på sit arbejde, er anerkendt.
Udover sager om smitte med COVID-19 modtager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring løbende anmeldelser om andre sygdomme relateret til pandemien. De afviste sager drejer sig ikke om diagnosen COVID-19, men om øvrige sager relateret til pandemien.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én