Alle nyheder

Ankestyrelsen (AST) har anket Landsrettens dom i sagen om dobbelterstatning til filippinske søfarende.

Med en dom afsagt 20. marts i år slog Landsretten fast, at filippinske søfarende ikke længere kan få dobbelterstatning for tab af erhvervsevne. Årsagen er, at Landsrettens dom gør det muligt at modregne udbetalt POEA-erstatning i den efterfølgende erstatning fra Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS).

Med Landsrettens afgørelse fik UFDS og Assuranceforeningen SKULD medhold i sagen, der i første omgang var afslutningen på otte års juridisk kamp mod dobbelterstatning til filippinske søfarende. Landsrettens afgørelse var samtidig en omgørelse af en tidligere dom i Byretten afsagt i 2018.

Landsrettens dom fastslog, at udbetalt POEA-erstatning kan sidestilles med erstatning for tab af erhvervsevne udbetalt efter Arbejdsskadesikringsloven (ASL), hvorfor dobbelterstatningen er i strid med dansk retspraksis.

Højesteret ventes at behandle anken inden for en periode på ni til 18 måneder.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én