Alle nyheder

Antallet af anmeldte arbejdsskader faldt med 30 procent i 2020 i forhold til året før

2020 blev et godt år for sikkerheden om bord på de danske rederiers skibe verden over. Endnu engang fald antallet af anmeldte arbejdsskader på 30 procent i forhold til 2019.

Faldet er en understregning af den udvikling, der er sket inden for de seneste år, hvilket man noterer sig med tilfredshed i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS).

»Der har været færre skader, der kommer færre skader og sådan har det været over en længere periode, og det tager vi som et udtryk for, at rederierne er lykkedes godt med deres fokus på sikkerhed om bord,« konstaterer Lars Henneberg, formand for UFDS.

Lars Henneberg pointerer samtidig, at rederierne er meget strukturerede i forhold til rapportering, og de er omhyggelige med at indberette alle skader, hvilket giver et godt grundlag for statistikken.

Fremgang i nogle sektorer

2020 var naturligvis også coronapandemiens år, og Covid-19 har da også sin indvirkning på tilbagegangen i antallet af ulykker på de danskregistrerede skibe. UFDS har på den måde haft en nedgang på seks procent i antal forsikrede, og ikke mindst på passagerbådene og i offshore-industrien har aktivitetsniveauet været lavere end normalt.

 

 

Omvendt har der været fremgang i både gods- og tanksektoren, så Lars Henneberg vil ikke tilskrive Covid-19 hele årsagen for den forbedrede sikkerhed på skibene.

»Faldet på 30 procent i antallet af anmeldelser er ret drastisk, og der er Covid-19 selvfølgelig en væsentlig del af forklaringen via det lavere aktivitetsniveau. Men vi ser på de tal, vi får ind, og det er en lang trend, der er blevet bedre år for år. Det peger jo på, at rederiernes fokus på sikkerhed virker,« siger han.

Faktisk tyder den dialog, UFDS har haft med en stribe rederier, på, at Covid-19 ikke blot har betydet et lavere aktivitetsniveau, men måske også har medført en generelt højere ”sikkerhedsopmærksomhed”, som det hedder i Ledelsesberetningen for 2020.

 

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én