Alle nyheder

 Med fokus på medarbejderne har virksomheden Scoutbase en målsætning om at skabe bedre og sikrere arbejdspladser i rederibranchen og dermed nedbringe antallet af arbejdsulykker

Målsætningen og idéen med Scoutbase er klar – systemet skal være med til at forebygge og undgå arbejdsulykker i den maritime branche. Den menneskelige faktor er en væsentlig forklaring på langt de fleste ulykker, der sker i branchen. Scoutbase er basalt forklaret en IT-løsning, der via korte spørgsmål til de søfarende giver en indikation af, hvordan de har det ombord og de udfordringer og betingelser, som de skal præstere under.

»Vi ved fra diverse statistikker fra forsikringsselskaberne, at der stort set altid er mennesker involveret, når noget går galt. Men der har ikke været gjort meget for at få en forståelse af, hvad det er for underliggende forhold, der fører til disse ulykker, og det er simpelt forklaret det, vi ønskede at ændre på, da vi udviklede Scoutbase,« siger Mads Ragnvald Nielsen, der er medstifter af Scoutbase og specialist i menneskelige faktorer og systemsikkerhed.

Fra reaktiv til proaktiv

I den maritime branche er der traditionelt fuldstændig styr på flåde og udstyr. Der har dog aldrig været tradition for at fokusere på den menneskelige faktor, hvordan besætningens tilstand er, og hvordan det kan påvirke processerne og outputtet ombord. Menneskelige fejl er traditionelt blevet set som årsagen til de fleste ulykker, men Scoutbases udgangspunkt er, at vi ikke bliver klogere og sikrere ved udelukkende at fokusere på de fejl, som mennesker begår ombord. Menneskelige fejl skal i stedet opfattes som et symptom på konstant skiftende interaktion mellem mennesker, teknologi og organisation.

»Vi ønsker en proaktiv tilgang til forståelsen af arbejdsulykker. Der er en klar reaktiv tendens i branchen – det er først, når ulykken er sket, at der opstår interesse for, hvorfor det er sket. Men der er nogle mønstre, der går igen, og som vi kan se proaktivt på. Dermed har vi mulighed for at forhindre ulykkerne i at ske,« siger Mads Ragnvald Nielsen.

Scoutbase fungerer ved, at de søfarende løbende bliver stillet spørgsmål omkring, hvordan de har det. Når de søfarende logger på skibets Wi-Fi, popper der hver anden dag et enkelt spørgsmål op på deres telefon, som de skal besvare. Det kan være spørgsmål om alt fra søvn og kost til tidspres, stress, kommunikation og fysisk udstyr om bord.

Alt den data, der indsamles, er med til at sikre rederier og forsikringsselskaber et unikt dataindblik i, hvordan mennesker og deres præstationer påvirkes af forskellige faktorer ombord. Data der kan bruges til at forebygge ulykker og optimere processerne om bord.

»Vi giver de søfarende, altså dem som står med udfordringerne i det daglige, en stemme. Vi får deres input og erfaringer, og dem kan vi så bruge til fremadrettet at forebygge, at ulykkerne sker. Data giver netop mulighed for forebyggelse og for at sætte fokus på enkelte parametre, hvis det viser sig, at eksempelvis manglende søvn er et stort problem, som fører til mange arbejdsulykker,« siger Mads Ragnvald Nielsen.

Systemet er bygget op omkring al den viden, som man har omkring ulykker og forskning omkring de parametre, som definerer menneskelige præstationer. Ud fra det er der udarbejdet nogle indikatorer, som danner fundamentet for de spørgsmål, som de søfarende præsenteres for. Spørgsmålene er lette og enkle at svare på, og det tager ikke mere end 30 sekunder.

Rederierne kan ud fra data aflæse, hvordan de enkelte skibe præsterer inden for de forskellige kategorier i forhold til hinanden. En mulighed der ikke er tænkt som, at skibene skal konkurrere indbyrdes – men mere som en mulighed for at få et indblik i hvad der fungerer og kan overføres til de andre skibe i forsøget på at nedbringe antallet af arbejdsulykker.

»Scoutbase giver mulighed for den vidensdeling, der er nødvendig for at optimere de enkelte skibe og deres sikkerhed på et databaseret grundlag. Det giver et fundament for en mere kvalificeret debat omkring, hvad der skal til for at forbedre sikkerheden. Vi er simpelthen nødt til at taksere den menneskelige faktor, hvis vi vil tage sikkerhed i branchen seriøst,« siger Mads Ragnvald Nielsen.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én