Alle nyheder

Det er i de seneste år blevet mere sikkert at arbejde til søs. Antallet af anmeldte arbejdsskader er markant lavere, og det skyldes ikke kun det lavere aktivitetsniveau til søs i nogle brancher som følge af corona.

Det går fremad med sikkerheden til søs. I 2021 blev der ganske vist anmeldt 470 arbejdsskader til UFDS, hvilket er en stigning på 12 procent i forhold til 2020. Men coronapandemien lagde en stor dæmper på aktiviteten i nogle brancher i 2020, mens der var mere gang i erhvervet i 2021.

De 470 anmeldte skader er da også et markant fald i forhold til årene 2017 til 2019, hvor antallet lå på mellem 600 og 650 anmeldte skader. Et lavere aktivitetsniveau i segmenterne passager/service og offshore er en del af forklaringen, men ikke den hele.

»Rederierne har igennem længere tid haft fokus på sikkerheden ombord, hvilket vi kan aflæse direkte i skadesstatistikkerne. Det er glædeligt at se den positive udvikling i antallet af arbejdsskader,« sagde formand for UFDS, Lars Henneberg, på den årlige generalforsamling.

Hos UFDS er man tilfreds med, at rederiernes fokus på sikkerhed til søs ser ud til at give resultat. Først og fremmest er det glædeligt, at det for de ansatte til søs er sikkert at gå på arbejde, men det er også et vigtigt signal, Danmark sender som søfartsnation.

»Det er en glædelig udvikling, som vi håber fortsætter. Når arbejdsskader alligevel sker, gør UFDS en forskel på det sociale aspekt gennem økonomisk sikring af skadelidte og en proaktiv håndtering af skader, så han eller hun hjælpes gennem sit skadesforløb og tilbage på arbejdspladsen på den bedst mulige måde,« sagde Lars Henneberg på generalforsamlingen.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én