Alle nyheder

En højesteretsdom har givet UFDS og SKULD medhold i en sag om beregning af kompensation for en udlændings personskade ved arbejde på et dansk indregistreret skib. Den skadelidte modtog dobbelterstatning, men retten fandt, at kompensationerne var af samme art, og SKULD derfor skulle godtgøres. UFDS er tilfreds med afgørelsen.

Den 27. april faldt der dom i en sag om beregning af kompensation for en udlændings personskade ved arbejde på et dansk indregistreret skib. Det meddeler advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, der førte sagen, på sin hjemmeside.

Med afsigelsen gav Højesteret Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) og Assuranceforeningen SKULD medhold i sagen, der angik en filippinsk sømand, som var kommet til skade på et tankskib ejet af rederiet TORM.

Sømanden modtog kompensation for arbejdsskaden først under filippinske regler og senere under den danske arbejdsskadesikringslov, hvilket rejste spørgsmålet om, hvorvidt der i udbetalingen fra UFDS af den danske kompensation til skadelidte skulle ske fradrag for den kompensation, som allerede var udbetalt af SKULD under den filippinske ordning. 

Var det tilfældet, ville det åbne op for, at SKULD skulle godtgøres den allerede udbetalte kompensation. På den måde ville skadelidte kun modtage ét kompensationsbeløb, og altså ikke den dobbelterstatning, der reelt var tale om.

Kompensationer var af samme art

Mere konkret gik spørgsmålet på, om kompensationen efter den filippinske ordning skulle betragtes som værende af ”samme art” som kompensation efter den danske arbejdsskadesikringslov. Her fandt Højesteret, at kompensationerne var af samme art, og at SKULD derfor kunne godtgøres den allerede udbetalte kompensation.

Ifølge Gorrissen Federspiel har sagen stor principiel betydning for alle de tilfælde, hvor udenlandske søfolk måtte komme til skade ved arbejde på danskregistrerede skibe. Advokatfirmaet bemærker desuden, at man er ’meget tilfreds med resultatet, der er opnået efter syv års sagsførelse ved de administrative myndigheder og domstolene’.

Fra UFDS’ side noterer formand Lars Henneberg sig ligeledes den præcedens, dommen vil danne.

»Vi er tilfredse med, at der nu er tilvejebragt principiel klarhed over, hvordan erstatningsudbetalinger fra henholdsvis rederiernes ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring skal administreres. Dommen indebærer en ensartet anvendelse af reglerne uanset den skadelidtes nationalitet, og uanset i hvilken rækkefølge, erstatningerne udbetales,« siger han.

»Vi glæder os over, at vi med dommen kan opretholde en ordning, som lader alle søfarende på danskflagede skibe omfatte af arbejdsskadesikringsloven. Det er med til at sikre det danske flag som et konkurrencedygtigt flag,« tilføjer Lars Henneberg.

 

De næste skridt

  • UFDS udsender medlemscirkulære om, hvordan modregning opnås.
  • UFDS henvender sig til P&I-klubberne (Protection & Indemnity) for at informere dem om dommen og praktik fremadrettet.
ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én