Alle nyheder
med en flåde på over 40 skibe i drift kommer Esvagt vidt omkring på både Nordsøen og længere væk.

Esvagt har som mission at gøre havet til et sikkert sted at arbejde, uanset om det er på skibe, i offshore-industrien eller i transporten mellem de to. ’Gør det sikkert eller slet ikke’, lyder mantraet for Esbjergvirksomheden, der vil være bedst på både kompetencer, mindset og udstyr.

Med omkring 1.300 ansatte, primært fordelt på 40 skibe i drift, er Esvagt blandt de større aktører, når det kommer til sikkerhed på havet, som er virksomhedens omdrejningspunkt. Fokusområdet er den vedvarende energi og olie- og gassektoren i Nordsøen, ligesom man er beskæftiget i Barentshavet, såvel som længere syd- og vestpå i Europa.

Kerneforretningen handler om at gøre havet til et sikkert sted at arbejde, dels i transporten af ansatte til og fra platforme og havvindmølleparker, og dels når der er behov for at rykke ud i de hurtiggående redningsbåde til akutte situationer.

»Det ligger jo i vores natur, at hvis vi tager ud og sælger sikkerhed til søs, så skal vi også selv være sikre, når vi går på arbejde.« Asger Stürtzel Sørensen, Head of HSE, Esvagt

Med det in mente giver det lidt sig selv, at Esvagt har en naturlig interesse i det felt, man på engelsk forkorter HSE, altså health, safety og environment, som man på dansk kan sammenfatte under paraplyen arbejdsmiljø. Det forklarer Asger Stürtzel Sørensen, der er selskabets chef for netop HSE.

Esvagt arbejder med stort og tungt materiel, så sikkerheden for medarbejderne er konstant i fokus.
Esvagt arbejder med stort og tungt materiel, så sikkerheden for medarbejderne er konstant i fokus.

»Det handler dybest set om, at man etablerer et arbejdsmiljø, som både er sikkert, behageligt og sundt. Safety – altså sikkerhed – drejer sig meget om de ting, der sker her og nu, mens folk eksempelvis er ved at slibe eller svejse og kan få noget i øjnene eller lignende, som man skal beskytte sig mod med det rette udstyr,« siger han og fortsætter:

»Health går mere på de langtidspåvirkninger, der kan være ved arbejdet, det kunne være maling eller ergonomi, som jo først har en effekt på den lange bane, men som også er sværere at håndtere, fordi det er mindre åbenlyst, hvor faren ved en opgave er, end hvis man får noget slibestøv i hovedet.«

Som en central værdi har man derfor mantraet ’Gør det sikkert eller slet ikke’ som rettesnor, hvilket indbefatter at en medarbejder både føler sig og er sikker fra han eller hun tager på arbejde, til vedkommende vender hjem igen.

»Det ligger jo i vores natur, at hvis vi tager ud og sælger sikkerhed til søs, så skal vi også selv være sikre, når vi går på arbejde. Derfor ligger det meget dybt i os, at vi skal tilgå en hver arbejdsopgave på en sikker måde,« fortæller Asger Stürtzel Sørensen.

Ny kniv og nemmere risikovurderinger

Det er netop her, han og hans afdeling kommer ind i billedet, med opgaven om at skabe rammerne for, at medarbejderne kan agere sikkert. Det gør man ved at stille nogle redskaber – både konkrete og i mere overført betydning – til rådighed for de ansatte, så medarbejderne har forudsætningerne for at arbejde sikkert.

Hvis der så sker noget alligevel, så er det også HSE-afdelingens opgave at finde ud af, hvad der egentlig skete og hvorfor, så man kan tage de rigtige skridt til at forhindre, at det sker igen. Det gælder i øvrigt også, hvis man har en såkaldt near miss, altså noget, der lige akkurat ikke blev en egentlig hændelse, men var tæt på.

Skiftet til et mere sikkert skæreværktøj er et konkret eksempel på, hvordan Esvagt arbejder med både små og store ting omkring medarbejdernes sikkerhed.
Skiftet til et mere sikkert skæreværktøj er et konkret eksempel på, hvordan Esvagt arbejder med både små og store ting omkring medarbejdernes sikkerhed.

Som et helt praktisk eksempel på noget af det, man arbejder med, nævner Asger Stürtzel Sørensen en proces, der er i gang i Esvagt, hvor man overvejer at erstatte en normal lille kniv, som mange søfolk har med sig ombord, med en mere moderne og ikke mindst sikker version.

»Sådan en lille kniv er jo et godt multiværktøj at have på sig, men der medfølger så også en vis risiko for at man skærer sig på den, hvilket også sker en gang i mellem. Det vil vi selvfølgelig gerne undgå, så der er blevet identificeret en erstatning, der kan udføre langt hovedparten af de skærearbejdsopgaver, vi har, men som man ikke umiddelbart kan komme til skade med, fordi bladet er gemt lidt væk,« siger Asger Stürtzel Sørensen.

Næste skridt er så, at nogle af de nye knive bliver sendt ud på skibene, så folkene kan prøve af, om de rent faktisk er anvendelige i den virkelige verden, eller om der er arbejdsopgaver, de pludselig ikke kan udføre.

På det mere overordnede niveau er man i færd med at revidere sin tilgang til at lave risikovurderinger, hvor man gerne vil kunne håndtere de mange forskellige behov og krav, der følger med, når man arbejder med offshore, på en mere differentieret måde.

»Du kan ikke lægge de samme krav ned over en enkelt mand, der skal udføre eksempelvis en maleropgave alene – selvom det kan være farligt nok – som hvis der er tale om en kompleks operation, hvor flere afdelinger på skibet arbejder sammen og en masse forskellige ting skal gå op i en højere enhed,« siger Asger Stürtzel Sørensen.

Hidtil har man haft ét format for risikovurderinger, men fremover vil man som minimum dele opgaverne i to, hvor de mindre ting ikke vil kræve et som omfattende papirarbejde, som det har været tilfældet tidligere, ligesom man vil komme med nogle bedre retningslinjer til at udforme vurderingerne.

»Hvis jeg skal trække en hjørnesten i vores sikkerhedskultur frem, så må det være åben dialog. At vi er åbne omkring, hvordan tingene er, hvad det er, vi kan, og hvad vi ikke kan.« Asger Stürtzel Sørensen, Head of HSE, Esvagt

Tillid og åben dialog

I Esvagt taler man både om sikkerhed som en vigtig disciplin, der skal prioriteres i hverdagen, men i høj grad også om sikkerhed som en kultur, der gennemsyrer organisationen og på mange måder definerer, hvordan man generelt gør tingene i virksomheden.

Også når Esvagt flytter teknikere til og fra havvindmøller med sine Safe Transfer Boats, skal sikkerheden være på plads.
Også når Esvagt flytter teknikere til og fra havvindmøller med sine Safe Transfer Boats, skal sikkerheden være på plads.

Kulturen er efterhånden veletableret gennem de over 40 år, Esvagt har eksisteret, så for Asger Stürtzel Sørensen og hans team handler det om at vedligeholde og videreudvikle den kultur i takt med at selskabet vokser og tager mange nye medarbejdere ind.

»En af de måder, vi gør det på konkret, det er at alle ansatte, der starter hos os, de kommer på et Safety Awareness-kursus, som vi fra HSE-afdelingen afholder, og hvor vi snakker om nogle af de grundlæggende antagelser, der er i vores sikkerhedskultur,« siger han.

»Det er både banale ting som tætsiddende fodtøj ombord, og det er det her med tilgangen til et stykke arbejde og hvad det vil sige, at man gør noget sikkert eller slet ikke; altså hvornår noget er sikkert i det hele taget, for det er der jo forskellige opfattelser af,« fortsætter Asger Stürtzel Sørensen.

Derudover har man en løbende dialog med skibene omkring den socialisering, der finder sted ombord, hvor kaptajnerne spiller en særdeles vigtig rolle. Som udgangspunkt ansætter Esvagt derfor heller ikke kaptajner udefra, men lader derimod folk arbejde sig op gennem rækkerne, netop for at sikre, at man har den organisationskulturelle basis på plads.

»Hvis jeg skal trække en hjørnesten i vores sikkerhedskultur frem, så må det være åben dialog. At vi er åbne omkring, hvordan tingene er, hvad det er, vi kan, og hvad vi ikke kan, vi er åbne omkring, hvad det er for noget udstyr, vi har, og hvad det kan bruges til, og vi er åbne omkring at kunne sige det, som det er, hvis der er noget, der ikke stemmer,« siger Asger Stürtzel Sørensen.

Det sidste handler især om, at medarbejderne ikke skal frygte repressalier, hvis de melder ud, at der er en opgave, de af den ene eller anden grund ikke kan udføre, om det så er på grund af manglende udstyr, forudsætninger eller noget helt tredje. Det skal ledere i Esvagt kunne tåle at høre, understreger han videre.

»Så finder vi en løsning. For vi gør det sikkert, eller også lader vi være. Vi tør at sige tingene, som de er, og der er en af forudsætningerne, at lederne kan håndtere den information på en forsvarlig måde, hvilket selvfølgelig kræver tillid begge veje, så det er også vigtigt,« slutter Asger Stürtzel Sørensen.

Selv i hårdt vejr, som ikke er nogen sjældenhed på Nordsøen, skal Esvagt kunne rykke sikkert ud.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én