Alle nyheder

Med en opdatering af reglerne om, hvornår arbejdsskader skal anmeldes til de relevante parter, vil Arbejdstilsynet og myndighederne koordinere deres tilgang til området. Ikke mindst når det kommer til fravær er der strammet gevaldigt op.

Den 1. juli 2022 trådte de nye regler for, hvornår man som arbejdsgiver, skal anmelde en arbejdsskade til sit forsikringsselskab i kraft. De nye regler illustrerer ikke mindst et fælles ønske fra Arbejdstilsynet og arbejdsskademyndighederne om at koordinere deres regler for, hvornår skader skal anmeldes til henholdsvis Arbejdstilsynet og forsikringsselskaberne.

Opdateringen af reglerne er samlet i den nyeste bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven og repræsenterer en væsentlig stramning af synet på især fravær fra arbejdet.

Efter de tidligere regler skulle man således anmelde, hvis skaden måtte antages at kunne begrunde ydelser efter §11 i arbejdsskadesikringsloven, eller hvis den søfarende var helt eller delvist sygemeldt i mere end fem uger.

Dette er nu ændret, så man har pligt til at anmelde en skade, allerede hvis den tilskadekomne ikke kan passe sit sædvanlige arbejde dagen efter ulykken.

Fristen for anmeldelse af ulykker, der er omfattet af punkt 1 og/eller 2, er 14 dage. Dødsfald skal som altid anmeldes til UFDS, så vidt muligt inden 48 timer, og uanset årsag.

Efter de nye regler, skal du som arbejdsgiver anmelde skader til dit forsikringsselskab, hvis

  1. Ulykken har medført fravær fra den søfarendes sædvanlige arbejde ud over den dag, hvor han/hun kom til skade, eller
  2. Hvis ulykken må antages at kunne begrunde ydelser efter §11 i arbejdsskadesikringsloven.

Reglerne gælder også for rederne, selv om søfarten hører under Søfartsstyrelsen.

»Hvis vi ser på det med ydelser efter §11, så omfatter jo udgifter til behandling, herunder medicin – og her er det faktisk tilstrækkeligt, at den tilskadekomne ville kunne få dækket udgiften til en pakke hovedpinepiller. Så grænsen ligger altså meget lavt for, hvornår man har ret til ydelser efter loven,« siger administrerende direktør for UFDS, Jacob Munch.

»Det er derfor vores anbefaling, at I anmelder alle skader til Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart – stort som småt,« tilføjer han.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én