Alle nyheder

For første gang i 18 år er der nye arbejdsskaderegler på vej fra Beskæftigelsesministeriet, som blandt andet omfatter en forsøgsordning om anerkendelse, som UFDS er i dialog med Arbejdstilsynet om at deltage i.

I slutningen september indgik den daværende regering og et bredt flertal i Folketinget en ny arbejdsskadeaftale, der er den første større reform af området siden 2004. Blandt andet blev aftalepartierne enige om en række initiativer, der skal forkorte sagsbehandlingstiden for arbejdsskadesagerne.

Derudover opnåede man enighed om at forbedre erstatningssystemet ved blandt andet at indføre en pligt til forsikring for visse arbejdsgivere. Det skal gøre det lettere for ansatte i eksempelvis omsorgsfunktioner at få erstatning, hvis de udsættes for vold på arbejdspladsen.

For UFDS er noget af det mest interessante i aftalen en forsøgsordning, hvor de selvforsikrede enheder og selskaberne træffer afgørelse om anerkendelse. I første omgang vil udvalgte selskaber deltage i forsøget, og her har vi – via Sedgwick Danmark – kontaktet Beskæftigelsesministeriet og tilbudt at stå til rådighed i forsøgsordningen.

Det er således på baggrund af den outsourcing af behandling af arbejdsskader og håndtering af policer til Sedgwick Leif Hansen A/S, som vi gennemførte tidligere i år, der har gjort UFDS til en del af et fællesskab, som har størrelsen til at være en del af en sådan ordning.

Ligeledes stiller det også UFDS i en særdeles stærk position, hvis forsøgsordningen om anerkendelser bliver endelig vedtaget. En endelig vedtagelse kommer således alt andet lige til at stille krav om faglig viden og ressourcer, som mindre selskaber ikke nødvendigvis har.

»Alt i alt tolker vi aftalen som et stærkt grundlag for at sikre de tilskadekomnes rettidigheder. Aftalen giver umiddelbart en række gode værktøjer som alle parter i en arbejdsskadesag, har efterspurgt i årevis,« siger Frederik Nielsen, der er jurist hos Sedgwick Danmark.

Han pointerer videre, at man fra Sedgwicks side vurderer, at aftalen forudsætter en kraftig skærpelse af den viden, kunnen og kapacitet som de selvforsikrede enheder og forsikringsselskaber bør (og skal) have.

»Aftalen indebærer mere arbejde som selvforsikret arbejdsgiver, idet man i langt højere grad skal være en aktiv aktør, der er med til at forme og drive det sociale sikkerhedsnet, som arbejdsskadesikringsloven
nu bliver under de tilskadekomne,« siger Frederik Nielsen.

Beskæftigelsesministeriet skønner, at aftalen om et forbedret arbejdsskadesystem fuldt indfaset vil indebære øgede erstatningssummer for tilskadekomne på i alt 100 millioner kroner og være neutral for arbejdsgivernes umiddelbare merudgifter. Økonomien skønnes dog først at være fuldt indfaset i 2057.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én