Alle nyheder

UFDS afholder årets generalforsamling 27. april hos Danske Rederier, hvor det også vil være muligt at deltage online. Alle medlemmer er velkomne, men husk tilmeldingen.

Foråret er på trapperne, og traditionen tro er årets generalforsamling i Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart det samme. Og efter den rent virtuelle forestilling i 2021, ser vi frem til igen at kunne byde folk velkommen også rent fysisk.

Det kommer til at foregå torsdag 27. april 2023 kl. 10-11 i Danske Rederiers mødelokaler på Amaliegade 33, 1256 København K. Udover fysisk fremmøde vil det igen i år være muligt at deltage online.

Repræsentanter for alle UFDS’ medlemmer har mulighed for at få observationsadgang til at deltage, såvel på stedet som virtuelt. Uanset deltageform skal foreningen have besked senest fem dage før, jf.§ 8, stk. 2 i foreningens vedtægter. Som altid er det dog kun den delegerede forsamling bestående af de 14 delegerede, der er stemmeberettiget.

En egentlig indkaldelse følger senere, ligesom et link til online deltagelse vil blive sendt til de tilmeldte i dagene op til generalforsamlingen.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én