Alle nyheder
Wind Energy i tørdok på Fayard-værftet (det tidligere Lindø) uden for Odense, hvor UFDS var på besøg.

En jack-up rig er ikke som de fleste andre fartøjer på havene, og for rederiet ZITON A/S, der har fem af slagsen, betyder det et tårnhøjt fokus på sikkerhed for både selskabets egne folk og skibenes gæster.

På land siger man gerne, at det er klogt at holde begge ben solidt plantet på jorden. Til havs kan det selvsagt være en mere kompliceret øvelse, specielt hvis man arbejder med fire ben på op mod 80 meter, der nogle gange forsvinder 15 meter ned i havbunden, inden de finder fast grund under fødderne.

Lige præcis det er rederiet ZITONs metier. Det Horsens-baserede selskab råder over fem jack-up-fartøjer, der yder service til først og fremmest offshore vindmølleparker i de nordeuropæiske farvande, hvor skibene kan forsyne møllerne med nye komponenter lige fra gearkasser til hele vinger.

UFDS har besøgt WIND ENERGY, der er ZITONs største fartøj sammen med søsterskibet WIND ENTERPRISE, under et dokophold på Fayard-værftet i Odense, hvor det 13 år gamle skib er blevet renoveret efter indkøb.

I mylderet mellem håndværkere, specialister og ZITONs egne folk på broen møder vi kaptajn Brian S. Hemmingsen, der efter 17 år i rederiet med tjeneste på alle fem fartøjer har gjort sig sine erfaringer med, hvad sikkerheden betyder, når opgaverne skal løses.

»Når vi er i drift, så er sikkerhed et kæmpe fokusområde, både for os selv og vores klienter. Der skal være styr på tingene, og så har vi heldigvis nogle digitale systemer, der hjælper os med at få det hele med i form af tilladelser, risikovurderinger, statements osv. Og det bliver brugt hver gang,« siger han.

Som oceangående fartøj ligner WIND ENERGY ikke rigtig nogle af de andre, mere traditionelle fragt- og passagerskibe, UFDS har besøgt den seneste tid. I sin grundform er jack-uppen en rektangulær kasse med en længde på 100 meter og bredde på 40 meter med apteringen helt ude på forskibet, et ben i hvert hjørne og en massiv kran på styrbords side af det knap 3.000 m2 store dæk.

WIND ENERGY er således ikke bygget til fart – marchhastigheden er beskedne seks knop – og skibet har da heller ikke en konventionel hovedpropel, men derimod seks 1.600 kW thrustere, drevet af dieselgeneratorer, fordelt på undersiden af skroget.

Ved hjælp af dem, og understøttet af et avanceret dynamic positioning-system og ekstremt præcise GPS-målinger, kan WIND ENERGY navigeres til et nøje forudbestemt spot ved siden af den vindmølle, der skal serviceres, hvorefter den over 100 meter lange kran kan bringe sin kapacitet på 800 ton i spil.

»Der er sikkerhedsprocedurer for alt, det vil sige for hele setuppet fra vi nærmer os vindparken, hvordan vi sejler derind, navigerer og går til en mølle. Der er helt specifikke krav,« forklarer Brian S. Hemmingsen.

»Når vi er i drift, så er sikkerhed et kæmpe fokusområde, både for os selv og vores klienter. Der skal være styr på tingene.«

Brian S. Hemmingsen, kaptajn, Wind Energy

Gør meget ud af øvelser

Der er høje krav til sikkerheden under sejladsen såvel som arbejdet ombord, og det ansvar tager rederiet meget alvorligt, understreger HSEQ Officer i ZITON, Julius Jakobsen.

»Vi sørger for at vedligeholde rederiets procedurer i takt med lovgivningens udvikling, og såfremt der gøres relevante observationer, eller der opstår hændelser – det gælder her under dokophold såvel som ude til søs – så retter vi dem til, således at vores operationer foregår så effektivt og sikkert som muligt,« siger han.

Inden en operation afholdes toolbox-møder, hvor alle involverede er med. Her afklares operationens gang, og roller klarlægges. Kommunikation er meget vigtig ombord, og der gøres meget ud af, at den enkelte ved præcist, hvad han skal, og at eventuelle tvivlsspørgsmål afklares.

I lighed med øvrige aktører i offshore- og shippingindustrien afvikler ZITON også øvelser med jævne mellemrum på områder som brandhåndtering, evakuering, helikopterlanding, enclosed space og lignende. Øvelserne er nøje skemalagt og spredt ud over året, så man er sikker på at komme det hele igennem.

»Jeg har sejlet mange andre steder end i ZITON, og her gør vi virkelig noget ud af det. Eksempelvis når vi har brandøvelse, så sørger vi for både at få prøvet udstyret af i praksis, og få talt om systemerne ombord, så alle er med på, hvad der foregår,« siger Brian S. Hemmingsen.

WIND ENERGY har indkvartering til 48 personer i enkeltkabiner, og på de store opgaver bliver den kapacitet udnyttet fuldt ud. Det skal skibets redningsbåde selvsagt kunne håndtere, og på dagen for UFDS’ besøg er en ny redningsbåd med plads til 80 mand da også ved at blive installeret som supplement til de øvrige.

På de enkelte opgaver bliver ZITONs fartøjer hyret ind – og i den forbindelse bliver teknikere og specialister indkvarteret ombord. Og med øje på både deres og besætningens sikkerhed bliver de nye folk taget med ind i overvejelserne på området.

»Først får de en sikkerhedsintroduktion, så de ved, hvor de skal mønstre i tilfælde af en nødsituation, og derefter følger noget praktisk indsigt,« fortæller Brian S. Hemmingsen og fortsætter:

»De kan for eksempel blive introduceret til en brandøvelse. Evakueringsøvelser er de med til, gerne når vi har forladt havnen, hvor vi samler alle på mønstringsstationen, og de kan se, hvordan man kommer i en overlevelsesdragt, prøve at få en redningsvest på og se, hvad vi bruger af udstyr.«

»Folk skal have det godt, og hvis folk har det godt, passer de typisk også bedre på hinanden, så det hele hænger sammen.«

Julius Jakobsen, HSEQ Officer, ZITON

”Hvis folk har det godt, passer de også bedre på hinanden”

I HSEQ-teamet har Julius Jakobsen, der startede i ZITON som førstestyrmand i 2018, og hans kolleger safety og compliance som de to primære overskrifter. Målet er, at sikkerheden er på plads, samtidig med at man lever op til de relevante internationale standarder på området.

Ligeledes er afdelingen til stede, hvis der er sket en ulykke, eller man har oplevet en near miss på et fartøj, for at finde ud af, hvad der (næsten) gik galt, hvorfor og hvad man kan lære af det.

»Det er aldrig noget med at pege fingre ad folk; det er noget, der er vigtigt for os. Man kan begå en fejl, det er bare vigtigt, at man lærer af den,« siger han.

For så vidt muligt at inkludere de ombordværende i sikkerhedsarbejdet og vedligeholdelsen af en god sikkerhedskultur har ZITON et system med digitale safety observation cards.

Via disse kan de ombordværende kan gå ind på selskabets portal og melde ind, hvis de har set noget, der på den ene eller anden måde ikke er i orden sikkerhedsmæssigt. Man skal derudover fortælle, hvad der blev gjort ved observationen, eller hvad man foreslår, der bliver gjort.

»Vi får automatisk en besked i HSEQ-teamet, når der laves et safety observation card, og så kan vi følge op på sagerne, om nødvendigt,« siger Julius Jakobsen.

Med både den massive kran, et stort åbent dæk, hele jacking-systemet og en helikopterplatform på toppen har WIND ENERGY flere områder, hvor der skal holdes et vågent øje og fokus på sikkerhed.

Og med fortsat fart på udbygningen af havvind i Nordeuropa er der udsigt til masser af arbejde for ZITONs flåde de kommende år. Det skal foregå med sikkerheden i højsædet hele vejen igennem, understreger Julius Jakobsen.

»Det er noget, vi går ekstremt meget op i, både for at leve op til gældende krav, men også fordi vi jo gerne vil passe på vores folk,« siger han.

Arbejdsbetingelserne for besætningerne er generelt en høj prioritet for ZITON, der blandt andet forholder sig aktivt til ILO’s Maritime Labour Convention (MLC), som på dansk hedder konventionen om søfarendes arbejdsforhold.

»Den er vi bundet af, og vi har gode forhold ombord,« fastslår Julius Jakobsen og fortsætter:

»Vi har en stor interesse i, at det hele spiller, det vil sige ikke kun det sikkerhedsmæssige, men også indkvartering, forplejning, fritidsaktiviteter og den slags. Folk skal have det godt, og hvis folk har det godt, passer de typisk også bedre på hinanden, så det hele hænger sammen.«

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én