Alle nyheder

UFDS har udarbejdet en rapport om Forbundets solvensmæssige og finansielle situation. Formålet med rapporten er at øge gennemsigtigheden over for medlemmerne og offentligheden generelt. Rapporten er udarbejdet i henhold til den gældende EU-forordning og indeholder en beskrivelse af Forbundet, investerings- og forsikringsresultater, risikoprofil, værdiansættelsesprincipperne og kapitalplanlægningen. Rapporten er obligatorisk for alle forsikringsselskaber i Danmark, og er den første af dens art. Rapporten er godkendt af UFDS’s bestyrelse den 4. maj 2018. Rapporten kan læses i sin helhed her: Solvensrapport

 

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én