Alle nyheder

Med en modernisering af vedtægterne kan Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) fremover anvende mail og anden form for elektronisk kommunikation i dialogen med rederierne.

Ændringen er en del af en generel opdatering af vedtægterne, som blev vedtaget på en ekstraordinær online generalforsamling i slutningen af september.

”I de tidligere vedtægter var der ikke hjemmel til at anvende eksempelvis elektronisk post eller elektronisk dokumentudveksling. Det følte vi ikke længere var tidssvarende. Derfor har vi tilføjet et nyt afsnit med muligheden for at anvende elektronisk kommunikation som alternativ til almindelig brevpost,” siger Lars Henneberg, formand for UFDS.

I praksis betyder det, at UFDS fremadrettet kan udsende indkaldelser til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger - herunder dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, bestyrelses- og revisorerklæringer, delårsrapporter, årsrapporter samt alle øvrige meddelelser og dokumenter på mail til medlemmerne.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én