Alle nyheder

Tiden nærmer sig for, at der skal udfyldes og indsendes forhyringslister for 2020.

Listerne for hver enkelt police er udsendt til medlemmerne, så de kan udfyldes, men det er også muligt at indsende data til UFDS via det fremsendte excel-ark. Det er vigtigt, at man inddrager hele 2020 i sin indberetning, og at listerne er udfyldt og returneret til UFDS senest onsdag den 20. januar.

2020 har været præget af den verdensomspændende Corona-pandemi, som også har haft stor indflydelse på skibsbranchen. Hvis man har haft medarbejdere hjemsendt på grund af Corona, så skal det ikke inddrages i forhyringslisten, da de ikke er omfattet af forsikringen i hjemsendelsesperioden. Hvis denne nye situation giver anledning til spørgsmål, eller hvis der er tvivlsspørgsmål generelt, så kontakt os endelig på mail: police@ufds.dk eller telefon, tlf. 3360 2703.

Foruden fastsættelsen af den endelige præmie for 2020 anvendes listerne også til opkrævning af a conto-præmien for 2021.

”Derfor vil vi også meget gerne vide om 2020-opgørelsen er udtryk for et normalt aktivitetsniveau eller om der har været eksempelvis lavere aktivitetsniveau på grund af Corona eller ekstraordinært højt aktivitetsniveau af andre årsager i det forgangne år. Det samme gør sig gældende i forventningerne i 2021, så vi kan korrigere for det i a conto-opkrævningen,” siger akademisk medarbejder hos UFDS, Tina Christensen.

ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én