Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har nu afgjort de første sager om...
Læs videre
Mange speciallæger har på grund af COVID-19 ikke mulighed for at indkalde tils...
Læs videre
En lovændring gør det lettere fremover at få anerkendt en skade som en arbejds...
Læs videre
En tættere dialog om antallet og omfanget af arbejdsskader kan være med til at...
Læs videre
Færre søfarende i den danske handelsflåde kom til skade på deres arbejde i 201...
Læs videre
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. indkalder til ordinær gener...
Læs videre
Dialog giver et bedre forløb Med en proaktiv indsats kan socialrådgiver Luise...
Læs videre
Kan Corona-virus være en arbejdsskade?   Smitte med Corona-virus er som...
Læs videre
Opkrævning af grundpræmie for 2020 Opkrævningen af den første acontobetaling...
Læs videre
Kære medlem af UFDS, Som det blev drøftet på generalforsamlingen i april, vil...
Læs videre
ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én