ForSeas færger sejler i pendulfart mellem Helsingør og Helsingborg 365 dage om...
Læs videre
For første gang i 18 år er der nye arbejdsskaderegler på vej fra Beskæftigelse...
Læs videre
For bugserrederiet NH Towage handler sikkerhed i hverdagen mest af alt om at m...
Læs videre
Forsikringspræmien for 2023 stiger med fem procent i gennemsnit for medlemmern...
Læs videre
En højesteretsdom har givet UFDS og SKULD medhold i en sag om beregning af kom...
Læs videre
Som et af Nordeuropas største passagerrederier har DFDS omfattende procedurer ...
Læs videre
Det er i de seneste år blevet mere sikkert at arbejde til søs. Antallet af anm...
Læs videre
Med en opdatering af reglerne om, hvornår arbejdsskader skal anmeldes til de r...
Læs videre
Tiden nærmer sig for indsendelse af forhyringslister for 2021. Listerne for h...
Læs videre
Esvagt har som mission at gøre havet til et sikkert sted at arbejde, uanset om...
Læs videre
 Med fokus på medarbejderne har virksomheden Scoutbase en målsætning om a...
Læs videre
ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én