Om UFDS

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s.

indkalder til or...

Læs videre

Dialog giver...

Læs videre

Kan Corona-v...

Læs videre

Opkrævning af grundpræmie f...

Læs videre

Kære medlem af UFDS,

Som det blev drøftet på generalforsamlingen...

Læs videre

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart (UFDS) har hyret en socialrå...

Læs videre

Kom til Generalforsamling den 11. april
Nu kan du få...

Læs videre

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s.

indkalder til or...

Læs videre

Kære medlem, 
Du skal anerkende UFDS for excellent kundebetjenin...

Læs videre

For søfarende

Vil du også vide mere?

For redere

Vil du også vide mere?

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én