Om UFDS

Mange speciallæger har på grund af COVID-19 ikke mulighed for at indkalde...
En lovændring gør det lettere fremover at få anerkendt en skade som en a...
En tættere dialog om antallet og omfanget af arbejdsskader kan være med t...
Færre søfarende i den danske handelsflåde kom til skade på deres arbejd...
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. indkalder til or...
Dialog giver...
Kan Corona-v...
Opkrævning af grundpræmie f...
Kære medlem af UFDS, Som det blev drøftet på generalforsamlingen...

For søfarende

Vil du også vide mere?

For redere

Vil du også vide mere?

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én