Om UFDS

 Det er slut for sundhedssektoren med ekstra tid til at svare på henv...
 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har nu afgjort de første sage...
Mange speciallæger har på grund af COVID-19 ikke mulighed for at indkalde...
En lovændring gør det lettere fremover at få anerkendt en skade som en a...
En tættere dialog om antallet og omfanget af arbejdsskader kan være med t...
Færre søfarende i den danske handelsflåde kom til skade på deres arbejd...
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart g.s. indkalder til or...
Dialog giver...
Kan Corona-v...
ikon af havnefront

For søfarende

Vil du også vide mere?
ikon med 3 skibe

For redere

Vil du også vide mere?
ikon af redningskrans

Om UFDS

Vil du også vide mere?

Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart – Én for alle, alle for én